Za profesorom Štefanom Nosáľom (†90)

KULTÚRA
1 /

stefan nosal1

Vo veku 90 rokov zomrel v sobotu 22. júla 2017 nestor slovenského folklóru a dlhoročný umelecký šéf, choreograf a režisér súboru Lúčnica Štefan Nosáľ. Na svojej facebookovej stránke o tom informuje Svetové združenie Slovákov v zahraničí.

Štefan Nosáľ sa narodil 20. januára 1927 v Hriňovej v rodine horára. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde v roku 1947 zmaturoval. Potom vyštudoval stavebnú fakultu v Bratislave, neskôr fakultu choreografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia bol tanečníkom v Lúčnici. Za krátky čas sa vypracoval z tanečníka na choreografa a umeleckého šéfa Lúčnice. Ľudovému tancu sa od roku 1951 venoval profesionálne.

Od roku 1949 pôsobil ako sólista súboru Lúčnica. Od roku 1951 súbor vedie ako choreograf a vedúci tanečného súboru V roku 1968 pôsobil ako pedagóg na VŠMU. V rokoch 1972-92 sa stal vedúcim Katedry tanečnej tvorby. V roku 1980 pôsobil ako profesor na VŠMU a o štyri roky neskôr .

V roku 1984 vydal vysokoškolskú učebnicu Choreografia ľudového tanca. V roku 1975-1997 autorsky pripravoval programy súboru Lúčnica, ktorú vyše 50 rokov vedol a formoval. Vytvoril viac ako 200 choreografických diel, tvorba vo filme TV, choreograficky spolupracoval v divadelných súboroch, akými boli Slovenské národné divadlo, SĽUK, Poddukliansky ukrajinský súbor, Národní divadlo v Prahe, Československý štátny súbor Praha, Kráľovská opera Antverpy, Folklorisch Danstheater Amsterdam, Štátny súbor ŽOK – Moldavsko, Štátny súbor Tunis, súbor Tamburitza Pittsburgh USA, Leningradský Musik hall.[ Predseda a člen porôt pre balet a ľudový tanec.

Pod jeho vedením tancovali stovky tanečníkov a vychoval viac ako tridsať profesionálnych choreografov. Jeho choreografie patria k najvýznamnejším umeleckým výtvorom v oblasti scénickej štylizácie ľudového tanca. Vyznačujú sa rešpektovaním autentickosti folklórneho materiálu pri umeleckej štylizácii tanca, výraznou priestorovou kresbou, výtvarným cítením a vyváženou diferenciáciou sólistov a zboru.

Významnou mierou prispel k vybudovaniu tanečného súboru Lúčnica, k jeho organizačnej stabilizácii a umeleckému rastu. Ovplyvnil umelecký vývoj súboru Lúčnice, vytvoril svojský štýl pôvodných ľudových tancov a ich umeleckej javiskovej štylizácie. Vychoval vyše šesťsto tanečníkov a vyše tridsať profesionálnych choreografov. Jeho choreografie patria k najvýznamnejším umeleckým výtvorom v oblasti scénickej štylizácie ľudového tanca.

V roku 1968 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1989 národný umelec, v roku 1997 získal Rad Ľudovíta Štúra II. Triedy. V roku 2001 dostal Krištáľové krídlo v kategórii hudba. V roku 2007 mu prezident udelil Pribinov kríž I. triedy za významný prínos k rozvoju slovenskej kultúry.  Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s profesorom Štefanom Nosáľom bude v piatok 28. júla 2017 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.

Autor: (dem), Zdroj: ilustračné