Vianoce 2018 pre seniorov v Rudlovej – Sásovej

KULTÚRA
0 /

Občianska rada Rudlová – Sásová I v spolupráci s poslancami MsZ volebného obvodu č. 3 a finančnej podpory mesta Banská Bystrica Vás srdečne pozývajú na predvianočné stretnutie obyvateľov  Rudlovej – Sásovej VIANOCE 2018 pre seniorov.

Tradičné predvianočné podujatie sa uskutoční v utorok 11. decembra 2018 o 15:30 hod. v reštaurácii Sopráno s týmto programom:

Vianočné vystúpenie  detí Materskej  školy Sásovská  cesta

Vystúpenie  Združenia autentického folklóru  POHRONCI

Spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe VRŠTEK

Vianočná kapustnica s prekvapením.

Výstava ručných prác  Klubu  Čipôčka  v paličkovaní

seniori5

Predsedníčka Občianskej rady Rudlová – Sásová I. Ľubica Buranová pre náš portál uviedla:

„Tradičné predvianočné stretnutie seniorov na našom sídlisku organizujeme každý rok a nebide tomu inak ani tentoraz. Podujatie má u všetkých veľmi dobrý ohlas. Myslím, že v Rudlovej – Sásovej to má špecifický význam, keďže seniori sa počas zimy môžu stretnúť v príjemnom prostredí, porozprávať sa i zabaviť na Vianoce, ktoré im  tu v predstihu pripravíme a nemusia sedieť stále doma.“

Vstup je voľný. Počet účastníkov stretnutia je limitovaný počtom miest reštaurácie Sopráno.

Autor: (dem), Foto: OR RU-SÁ I. ilustračné