Verejná zbierka na sochu kráľa Bela IV. pokračuje, prispejú aj Maďari

KULTÚRA
6 /

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom utorkovom zasadnutí o ďalší rok predĺžili dobrovoľnú verejnú zbierku na sochu kráľa Bela IV. v Banskej Bystrici, ktorá by mala stáť pri Barbakane.

Predĺženie verejnej zbierky o ďalší rok

Kráľ Belo IV. z rodu Arpádovcov bol v rokoch 1235 až 1270 uhorským kráľom. V roku 1255 udelil Banskej Bystrici mestské výsady.

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo verejnú zbierku na jeho sochu v roku 2016. Vlani v decembri ju zastupiteľstvo predĺžilo do konca tohto roka, pretože na tvorbu, realizáciu a umiestnenie pamätnej sochy Bela IV. sa nepodarilo vyzbierať dostatok peňazí.

Na utorkovom zastupiteľstve informovala mestská právnička Helena Koreňová, že nedostatok finančných prostriedkov pretrváva aj po roku, čo je jedným z hlavných dôvodov predĺženia zbierky.

zbierka

„Druhým dôvodom je to, že máme prisľúbené viaceré príspevky od právnických osôb, predovšetkým od Nadácie Gábora Bethlena, ktorá funguje pri Úrade vlády Maďarskej republiky, a to vo výške 15.000 eur. Tento príspevok je momentálne v štádiu schvaľovacieho procesu a niekedy začiatkom januára by mal byť posunutý na účet určený pre túto zbierku,“

uviedla Koreňová. Poslanci následne predĺžili verejnú zbierku do 31.12. 2019.

zastupitelstvo

Socha zakladateľa mesta

Do verejnej zbierky sa môžu zapojiť obyvatelia i právnické osoby do konca roka 2017 príspevkom na osobitný účet (č. účtu: SK2375000000004023870808, VS 9999) alebo vložením hotovosti do pokladnice v Informačnom centre v priestoroch Radnice (Námestie SNP 1), Robotníckom dome a prípadne v Klientskom centre Mestského úradu Banská Bystrica.

Na účte verejnej zbierky  bolo v decembri necelých 10 tisíc eur. Odhadované náklady na sochu predstavujú čiastku okolo 60 tisíc eur, preto sa Mesto Banská Bystrica uchádza aj o pridelenie finančných prostriedkov z fondov maďarskej vlády a hľadá aj iné mimorozpočtové zdroje. Socha Bela IV. podľa návrhu akademického sochára Petra Gáspára bude umiestnená v areáli mestského hradu.

kral-belo-IV.

Opis diela s umiestnením

Vertikálna kompozícia postavy kráľa v nadživotnej veľkosti má vyjadrovať rozhodnú osobnosť panovníka. Postavu kráľa budú reprezentovať kráľovské atribúty: koruna na hlave, meč ako symbol slobodného mesta a ochrancu krajiny v pravej ruke či darovacia listina mestských práv v ľavej ruke.

Modelácia a tvaroslovie sochy budú vystihovať pevný postoj potvrdzujúci dôležitý historický akt v živote mesta a jeho obyvateľov. Postava kráľa v dobovom oblečení je kompozične jasne definovaná, výraz vyžaruje rozhodnosť a silu, drapéria svojou skladbou vhodne podporuje stavbu plastiky. Socha vysoká 230 cm bude osadená na vertikálnom žulovom postamente v materiáli bronz s tmavošedou historizujúcou patinou.

Sochu kráľa Bela IV. plánuje mesto umiestniť v areáli mestského hradu v priestore medzi kostolom, Barbakanom a budovou Stredoslovenskej galérie na vyvýšenej plošine vymedzenej nízkym kamenným múrom. Terén tejto plošiny je nepravidelný, zhutnený násyp v miernom sklone, v súčasnosti sa tam nachádza drevený pylón.

socha

 

Zdroj: (tom) a TASR, Foto: ilustračné