Ondrej Miháľ: Slováci v Kanade

KULTÚRA
0 /

ondrej mihal v bb

Ekonóm, manažér,spisovateľ, novinár, programátor, historik, prekladateľ, etnograf či fotograf. To je krátky záber do činnosti Slováka, pochádzajúceho z Vojvodiny, ktorý roky žije a pôsobí v kanadskom Toronte – Ondreja Miháľa.

Prednáška v ŠVK

Ako predseda tamojšieho Kanadského slovenského inštitútu má Ondrej Miháľ bohaté informácie z bežného života tamojších Slovákov. Aj preto sú jeho knihy venované dejinám a kultúre Slovákov žijúcich v Kanade, autentické a dokumentačne veľmi hodnotné. Inšpiruje ho aj originálny, výrazný a typický slovenský folklór, ktorý má vo svetovej folkloristike unikátne miesto.

Ondrej Miháľ je nielen autorom početných knižných publikácií, ale aj autorom výstav fotografií kanadských reálií, ako aj života vojvodinských Slovákov, ktoré videli návštevníci početných expozícií v Srbsku, Rakúsku, Kanade a v iných krajinách.

Jeho najnovšia kniha „Na budúci rok ideme domov“ je zhrnutím názorov a skúseností slovenskej prisťahovaleckej rodiny, jeho vlastnej, aj iných rodín, ktoré prišli a prichádzajú do Kanady s úsilím začleniť sa do multikulturálnej kanadskej spoločnosti a pritom nestratiť svoje slovenské korene.

Prednáška kanadského Slováka Ondreja Miháľa na tému Slováci v Kanade sa uskutoční v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v utorok 13. februára 2018 o 16:00 hodine. Všetci sú vítaní.

plagat slovaci v kanade

 Ondrej Miháľ

Publicista, fotograf a autor multimediálnych projektov Ondrej Miháľ sa narodil 16. januára 1956 v Silbaši (osada v obci Báčska Palanka v Srbsku). Od roku 1967 žije v Kanade.

Špecializuje sa na informačné technológie, grafický design, fotografiu a žurnalistiku. V roku 1995 založil v Toronte Kanadský slovenský inštitút, na ktorého čele stojí dodnes. Napísal a vydal knihy venované histórii kanadských Slovákov: 75. výročie slovenského folklóru v Kanade (1998), 75. výročie Cirkvi Narodenia Krista Pána vo Windsore (2003), Slováci v Kanade svojimi očami (2003) a Vojvodinskí Slováci v Kanade (2005).

V rokoch 2006-2007 bola v Srbsku i na Slovensku uvedená jeho fotografická výstava Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine a v roku 2008 vyšla rovnomenná kniha. V roku 2010 vydal knihu Náboženský život Slovákov v Kanade a v roku 2012 Slovenský folklór v Kanade.

Okrem toho Ondrej Miháľ zo slovenčiny do angličtiny preložil dielo Gustáva Maršala Petrovského Under the American Snowdrifts (Spod závejov amerických), Toronto 2012.

Usporiadal tiež niekoľko výstav fotografií vo viacerých krajinách. Býva v Toronte.

toronto1

 

Zdroj: Ľubica Laššáková, ŠVK, Foto: ilustračné