Populárny profesor Konrad Paul Liessmann na pôde Filozofickej fakulty UMB

KULTÚRA
0 /

Konrad Paul Liessmann1

Jeden z najznámejších európskych intelektuálov a najostrejších kritikov súčasného stavu vzdelanosti v Európe, rakúsky filozof Konrad Paul Liessmann, vystúpi v utorok 17. apríla 2018 o 17:00 hod, na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s prednáškou na tému Washeißtundzuwelchem Ende erwirbt man literarischeBildung (Čo je a načo nám je literárne vzdelanie). Prednáška spojená s diskusiou bude simultánne tlmočená z nemeckého do slovenského jazyka.

Univerzitný profesor Konrad Paul Liessmann patrí k najvýznamnejším európskym analytikom omylov globalizovanej neoliberálnej vzdelávacej politiky. Formovanie tzv. vedomostnej spoločnosti vníma ako proces „kapitalizácie ducha“, britko kritizuje inštrumentalizáciu a komodifikáciu vzdelávania (vzdelanie ako tovar), za ktorými sa skrývajú politické a ekonomické záujmy. Rezignovanie na humanistický koncept vzdelávania vedie podľa Liessmanna Európu do intelektuálnej krízy.

„Vzdelanie kedysi súviselo s ambíciou dokázať, že údajné istoty sú iluzórne. Spoločnosť, ktorá v mene domnelej efektivity oslnená predstavou, že všetko môže podriadiť kontrole ekonomického pohľadu, osekáva slobodu myslenia a tým sa pripravuje o možnosť rozpoznať ilúzie,“

napísal profesor Konrad Paul Liessmann v jednej zo svojich kníh.

Liessmann pôsobí ako profesor filozofie na Univerzite vo Viedni, venuje sa filozofii 19. a 20. storočia, filozofii umenia, kultúry a estetike. Je nositeľom Rakúskej štátnej ceny za kultúrnu publicistiku, titulu Vedec roka 2006, Ceny Nadácie Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, ako aj ďalších ocenení.

Je autorom brilantnej Teorie nevzdělanosti (český preklad z roku 2008), ktorá v Európe mala mimoriadny ohlas, ako aj celého radu ďalších vplyvných publikácií. Najnovšie vydal knihu esejí Bildungals Provokation (Vzdelanie ako provokácia, 2017).

Iba málo osobností medzinárodného kritického diskurzu vzbudzuje svojimi vedeckými a publicistickými výstupmi podobne vášnivé polemiky v akademickej i laickej verejnosti ako prof. Liessmann. Podujatie na pôde Filozofickej fakulty UMB tak môže poskytnúť priestor pre diskusiu o budúcnosti vzdelávania a jej hrozbách na skutočne európskej vedeckej úrovni.

 

Zdroj: UMB, Foto: ilustračné