Oživovanie historickej pamäte na Rázcestí

KULTÚRA
0 /

678

Bábkové divadlo na Rázcestí sa v rámci svojej angažovanej línie predstavení pre mladých ľudí a dospelých kontinuálne venuje histórii. Dejinné udalosti interpretuje ako zdroj poznania, dôležitý pre porozumenie našej súčasnosti.

Vojnové denníky štyroch dievčat

V roku 2014 sa do scénickej pozornosti dostali vojnové denníky 4 dievčat, ktoré prežili prvú alebo druhú svetovú vojnu a podávajú autentickú výpoveď doby. Vznikla inscenácia Hviezdy sú tiché, ktorá sa vo svojej 30. repríze uskutoční 13. februára o 19:00 hod. v sále Bábkového divadla na Rázcestí.

Diváci a diváčky sú svedkami, svedkyňami autentických príbehov a vojnových udalostí, ktoré vyvolávajú zimomriavky. Denníky Anny Frankovej, Alji Rachmanovovej, Tatiany Nikolajevny Savičevovej a Helgy Weissovej pripomínajú, že sloboda nie je samozrejmosť a demokraciu si treba ctiť a chrániť. Podtitul inscenácia znie Pred(náška)stavenie, sugestívne príbehy sú doplnené výkladom lektora a odborníka na tému holokaustu, riaditeľa Stredoslovenského múzea PhDr. Romana Hradeckého:

„Historik sprítomňuje najdôležitejšie dejinné udalosti, ktoré sa viažu najmä na tému holokaustu v Európe a na Slovensku. Objasňuje dobre známe historické okamihy a uvádza ich do netušených súvislosti. Upozorňuje aj na neznáme pozitívne príklady krajín, ktoré sa s nacistickou hrozbou a diskrimináciou voči Židom dokázali čestne a morálne vysporiadať. Podvedome tak padajú otázky o vine a nevine vtedajších vládnych predstaviteľov, ale aj kolektívnej vine Slovákov a Sloveniek.”

Hviezdy sú tiché

Pred(náška)stavenie. Koláž denníkov z vojnových čias. Výprava: Ivana Macková a. h., hudba: Katarína Máliková a. h., dramaturgia: Marián Pecko, scenár a réžia: Monika Kováčová, Marián Pecko.

Hrajú:  Anna Zemaníková, Eva Dočolomanská, Marianna Mackurová, Filip Štrba, Mária Šamajová. Lektor: Roman Hradecký a. h.,  výpravu vyrobili  ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej a Ivana Macková a. h

Anna, Alja, Helga, a Tanja.  Štyri dievčatá, vo veku od 9 do 17 rokov, ktoré zažili prvú alebo druhú svetovú vojnu a zanechali svoje autentické svedectvo v denníkových zápiskoch.  Domov, rodina, láska, striedanie režimov, neustále ohrozenie života. Odhodlanie a sila, ktoré nezávisia od veku a od krajiny.  Slová, ktoré nesmeli byť vyslovené. Slová, ktoré majú byť počuté.  Dnes. Všade. Aby sa história prestala opakovať…

Inscenácia vznikla z pôvodného názvu projektu „Najznámejšie denníky z vojny“. Jej zámerom je upozorniť na memento a hrôzy vojny, na témy nadradenosti, rôznych druhov diskriminácie a neznášanlivosti a ich dopadov na formovanie celospoločenskej situácie, ako aj na neustálu potrebu obrany demokracie. Reakcie divákov:

„Najlepšie predstavenie, aké som u vás videla! Konečne som pochopila súvislosti! Pán historik hovoril veľmi múdro a autenticky. Hrajte to najdlhšie ako bude možné, mal by to vidieť každý!”

„Neviem nájsť slová, do očí sa mi hrnú slzy. Nič emotívnejšie som nevidela!”

Spomíname, aby sa história už nikdy nezopakovala…

hviezdy su tiche

 

Zdroj: Monika Tatarková, Foto: BDNR