História knihy a jej podoby s Radovanom Blahom v ŠVK

KULTÚRA
2 /

kniha1

…ale pokojne by sme mohli dať aj  titulok Znovuzrodenie knihy. Ide totiž o pozvánku na  prednášku o reštaurovaní starých tlačí, kníh a dokumentov. Niekedy ani samotní reštaurátori netušia, čo skrýva stará, poškodená väzba,  či kusy pergamenu.

Spôsoby a metódy reštaurovania sú zrejme staré ako samotné knihy. Ak bolo niečo užitočné, alebo vzácne, ľudia sa snažili uchovať to čo najlepšie a najdlhšie a používali unikátne metódy. Dnešná veda je však podstatne ďalej a zruční reštaurátori dokážu nahradiť celé chýbajúce časti listov a vytiahnuť z knihy to, o čom bežná verejnosť nemá ani predstavu

„Práca reštaurátorov kníh je o to pozoruhodnejšia, že  staré väzby častokrát ukrývajú cennejšie historické fakty, ako samotná kniha. Papier bol  totiž v minulosti vzácny a tak knihári žiadny kúsok nevyhodili, ale staré dokumenty a listy papiera jednoducho použili na výplň väzby. Občas sa stáva, že rozoberanie starej väzby  pripomína  objavy Troch pátračov  a je studnicou odhaľovania  všakových  záhad,“

hovorí  Ľubica Laššáková z ŠVK Banská Bystrica.

O týchto, aj iných zaujímavostiach zo sveta histórie knihy bude hovoriť člen Komory reštaurátorov so špecializáciou na knižnú väzbu, pedagóg a garant odboru Reštaurátorské a konzervátorské práce so zameraním na papier a knižnú väzbu na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Mgr. Radovan Blaho.

Prednáška História knihy a jej podoby sa uskutoční v utorok 7. novembra 2017 o 16:30 hod. v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Na tejto prednáške, ktorá je súčasťou projektu BASEN v rámci Týždňa vedy a techniky, bude reč aj o podobách a postupnom vývine knihy. Podujatie pripravilo Občianske združenie Pro Bibliothecae a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, s finančnou podporou BBSK.

plagat prednaska historia knihy

Zdroj: Ľubica Laššáková, ŠVK BB, Foto: ilustračné