FOTO: Taká bola Predvianočná knižnica v troch pobočkách VKMK

KULTÚRA
0 /

image020

Verejná knižnica Mikuláša Kováča už tradične po dvanásty krát pripravila celodenné komunitné podujatie – Predvianočnú knižnicu pre všetky generácie.

Dve pobočky súbežne 13. decembra 2017

V pobočke na Fončorde (Jilemnického ulica 48 ) bol program naozaj veľmi bohatý. Od rána sa deti materských a základných škôl striedali a realizovali v  tvorivých vianočných aktivitách. Vyrábali a ozdobovali vianočné gule a hviezdy, vianočné sviečky z vosku. vianočné škrupinky a iné typicky vianočné ozdoby.

Jednotliví ľudoví výrobcovia ponúkli zaujímavé tvorivé dielne: výroba vianočných ikebán a ozdôb, kreatívna tvorba vianočných ozdôb a pozdravov, výroba vianočných sviečok z vosku, paličková čipka, pečenie vianočných trubičiek a oblátok. Deti z okolitých banskobystrických škôl si jednotlivé tvorivé aktivity mohli vyskúšať.

Zároveň si žiaci z každej školy pripravili vlastný vianočný program, ktorým potešili ostatných návštevníkov podujatia. V popoludňajších hodinách do tvorivého vianočného diania prispeli svojim programom seniori okolitých klubov dôchodcov (Denné centrum Pohoda, Domov dôchodcov Senium, a i). Tradície Adventu a Vianoc pripomenuli najmä tým najmladším svojimi zážitkami a spomienkami z detstva.

Deti zo školských klubov ZŠ Moskovskej a Spojovej zase učili seniorov zhotovovať si rôzne vianočné ozdoby. O14:30 hod. príjemnú vianočnú atmosféru v knižnici obohatili členovia komorného speváckeho zboru Collegium Cantus pri Dome Matice slovenskej v Banskej Bystrici pod vedením umeleckej vedúcej a dirigentky Mgr. Miroslavy Šmálovej.

Pre klientov Domu matky Terezy si zaujímavý program pripravili študenti stredných škôl – školských internátov Havranské, a Internátna. Nechýbali goralské piesne, vianočné koledy i ukážky spoločenského tanca.

Tešiť sa mohli aj tí, ktorí navštívili v ten istý deň pobočku v Sásovej (MŠ Karpatská 3). Žiaci materských a základných škôl so Sásovej boli potešení typickým vianočným programom a dobrou náladou. Zdobenie vianočných perníkov, pečenie vianočných oblátok, háčkovanie vianočných ozdôb, výroba a výzdoba vianočných ozdôb zo slaného cesta a iné tvorivé aktivity si pripravili pre deti pracovníčky knižnice v spolupráci s dobrovoľníkmi a ľudovými výrobcami.

Oddelenie pre deti na Lazovnej ulici 26

 Pripravilo celodenné komunitné podujatie 15. decembra 2017. Deti z materských a základných škôl z centra mesta sa mohli realizovať v  tvorivých aktivitách: pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov, tvorba vianočných ikebán, výroba vianočných ozdôb, ukážky paličkovania, výroba vianočných svietnikov a iné. Deti si všetky aktivity vyskúšali, sladké dobroty ochutnali, nechýbala dobrá nálada a vianočná atmosféra podfarbená vianočnými koledami.

 Projekt Predvianočná knižnica podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Autor: Soňa Šóky , Foto: VKMK