FOTO: Nová Rozprávková cesta do knižnice

KULTÚRA
0 /

image024

V týchto dňoch v areáli Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Senium (DDaDSS Senium) na Jilemnického ul. 48 pribudli nové informačné tabule, lemujúce cestu do knižnice.

Ak mierite do Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, do pobočky na Fončorde Jilemnického 48, už určite nezablúdite. Cestu vkusne lemujú tabule s motívmi  dvadsiatich známych rozprávkových postáv. Autorom výtvarných návrhov rozprávkových postáv je výtvarník PhDr. Jaroslav Slabej, realizáciu projektu zabezpečila firma  ASA plus, s. r. o.

Zámerom projektu Rozprávková cesta do knižnice  bolo jednoznačne, esteticky a pútavo nasmerovať potenciálnych používateľov a verejnosť, prichádzajúcu po prvý krát do knižnice od vzdialeného hlavného vstupu do areálu až ku vchodu do pobočky knižnice. Pobočka po presťahovaní sídli v zadnom trakte rozsiahleho parkového areálu DDaDSS Senium a návštevníci často, napriek jestvujúcemu značeniu, mali problémy sa do knižnice dostať.

Rozprávková cesta do knižnice – napriek tomu, že je primárne zameraná na deti, bude úspešne navigovať do pobočky všetkých prichádzajúcich. Pre deti zároveň ponúka hravou možnosťou, preveriť si, čo čítali a ktoré postavy z rozprávkových knižiek poznajú. Súčasťou projektu bola aj vkusná adjustácia vstupných dverí do knižnice.

Hlavným cieľom projektu bolo využiť atraktívnu formu značenia cesty do knižnice nielen pre cca 2.300 registrovaných používateľov a okolo 18.000 návštevníkov ročne pravidelne navštevujúcich knižnicu, ale aj esteticky hodnotne zabezpečiť presnú navigáciu verejnosti, ktorá ešte v pobočke nebola.

Pobočka má bohaté výchovno-vzdelávacie aktivity (okolo 300 ročne), nielen pre materské, základné a stredné školy, ale aj pre dospelých, seniorov, znevýhodnené či marginalizované skupiny (nevidiaci a slabozrakí, skupiny s telesným i mentálnym postihnutím).

Uskutočňujú sa v nej aj veľké medzi generačné komunitné aktivity (Veľkonočná a Predvianočná knižnica), v jej priestoroch zasadá občianska rada sídliska, na zasadnutia ktorej chodí i širšia verejnosť.

Projekt „Rozprávková cesta do knižnice“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Autor: Soňa Šóky, Foto: VKMK