Nedeľné Potulky mestom o prvom bystrickom richtárovi Ondrejovi

História
0 /

radnica

Na tradičné Potulky mestom Banská Bystrica sa nadšenci histórie a návštevníci môžu tešiť aj v novom roku 2018. Na januárových sa dozvedia, že prvý banskobystrický richtár sa volal Ondrej a ako jediný z richtárov v tomto meste vykonával svoju funkciu doživotne.

Nedeľné Potulky mestom

Tradičné podujatie sa uskutoční  v nedeľu 14. januára o 14:00 hod. v Cikkerovej sieni historickej Radnice.na Námestí SNP. Návštevníci si pripomenú 725. výročie úmrtia richtára Ondreja.

„Povieme si o tom, kedy do Banskej Bystrice prišiel, akým spôsobom sa zapísal do histórie nášho mesta a ako v jeho stopách pokračovali synovia a vnuci,“

hovorí obľúbený bystrický sprievodca Jozef Ďuriančik.

Poplatok je 2 €. Deti do 12 rokov v sprievode rodičov majú vstup zdarma.

 Ondrej – prvý banskobystrický richtár a banský ťažiar

Banská Bystrica patrila v stredoveku medzi najvýznamnejšie mestá Uhorska. Nemeckí hostia – Sasi a Durínčania na čele s neskorším richtárom Ondrejom sa usadili na mieste staršej slovanskej osady Bystrica. V roku 1255 udelil uhorský panovník Belo IV. týmto nemeckým hosťom z osady Bystrica rozsiahle výsady – privilégiá.

Počiatky a rozvoj mesta Banskej Bystrice sú úzko späté s jej prvým richtárom Ondrejom, ktorý sa v písomných prameňoch v tejto funkcii spomína už v roku 1256, ďalej sa spomína ako richtár mesta v rokoch 1262, 1272, 1282, 1284, 1287 a v roku 1293. Napriek tomu, že výsadná listina z roku 1255 určuje každoročnú voľbu richtára môžeme predpokladať, že Ondrej bol za svoje zásluhy doživotným richtárom mesta.

Ondrej bol jeden z najvýznamnejších osadníkov, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj mesta. Ondrej patril medzi najvýznamnejších ťažiarov v Bystrici a zaslúžil sa o rozvoj baníctva. Jeho zásluhy našli odozvu aj na kráľovskom dvore. Uhorskí králi Ondreja odmeňovali rozsiahlymi pozemkami a Ondreja povýšili do šľachtického stavu. Patril tak medzi nobilitu Uhorského kráľovstva a bol označovaný v písomných prameňoch termínom komes.

V roku 1263 daroval Belo IV. Ondrejovi za budovanie Banskej Bystrice a za otváranie nových baní na striebro rozsiahly majetkový komplex pri Banskej Bystrici. Tento majetkový komplex tvorilo územie dnešných Seliec, Senice a Šalkovej. V meste sa Ondrej stal zakladateľom rodiny Ondrejovcov. Zomrel pravdepodobne pred rokom 1295, pretože v tom roku si jeho syn uplatňoval dedičské právo na Ondrejove majetky.

Jeho synmi boli Heinczmann a Mikuláš Sas. Po Heinczmannovi niesla meno Kostiviarska nazývaná aj Heinzmanova Ves alebo Slovenská Ves. Po jeho druhom synovi Mikulášovi Sasovi niesla meno dedina Sásová. Práve prezývka Ondrejovho syna Mikuláša Sas, dokladá jednoznačne aj etnicitu richtára Ondreja. Okrem Ondrejovcov boli v období 13. a 14. storočia najvplyvnejšími rodinami v Banskej Bystrici Karolovci a Gottšalkovci.

Potomkovia Ondreja patrili po celý stredovek medzi najvýznamnejšie rodiny mesta Banskej Bystrice a ich sídelnou dedinou na teritóriu mesta bola Sásová, kde mali aj šľachtickú kúriu.

 

plagat januarove potulky mestom

Zdroj: mesto BB a Vladimír Sklenka, Foto: ilustračné