S Jánom Beljakom na tému Včasnostredoveká osada v Banskej Bystrici – Senici

História
0 /

V stredu 28. novembra 2018 o 17:00 hod. sa sakrálna sieň Thurzovho domu v Stredoslovenskom múzeu premení na ozajstný stroj času! Návštevníci novembrových Stretnutí s minulosťou pod Zelenou klenbou sa tak ocitnú v banskobystrickej stredovekej osade.

Archeológ a vedec Ján Beljak si tentoraz pripravil prednášku na nezvyčajnú tému Včasnostredoveká osada v Banskej Bystrici – Senici v kontexte osídlenia na strednom Slovensku.

stredoveke osidlenie2

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Narodil v Banskej Bystrici, no jeho domovom sa stal susedný Zvolen. Po dokončení štúdia klasickej archeológie a histórie na Trnavskej univerzite a archeológie na Jagelovskej univerzite v Krakove úspešne absolvoval interné doktorandské štúdium v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre.

V súčasnosti vedie pracovisko Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied vo Zvolene a externe vyučuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je tiež členom odborných poradných orgánov Ministerstva kultúry a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Svoj život zasvätil najmä ochrane archeologického kultúrneho dedičstva na Slovensku a podpore obnovy slovenských pamiatok.

Špecializuje sa na výskum Slovenska v dobe rímskej, avšak v súčasnosti báda predovšetkým na stredovekých hradoch. Srdcovou lokalitou Jána Beljaka je práve Pustý hrad vo Zvolene, kde každoročne s niekoľkými desiatkami študentov, nezamestnanými i ďalšími pracovníkmi uskutočňuje výskum a obnovu tejto jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky.

jan beljak1

Zaujímavý výskum v Senici 

V Thurzovom dome sa budú môcť všetci archeologickí nadšenci dozvedieť podrobnosti jeho zaujímavého výskumu v Banskej Bystrici, konkrétne v miestnej časti Senica. V tejto oblasti, neďaleko sútoku Selčianskeho potoka a Hrona, sa nachádzala osada z obdobia včasného stredoveku. Archeologický tím preskúmal 29 zahĺbených sídliskových objektov.

Osada, ktorú skúmali počas výstavby severného obchvatu Banskej Bystrice, vypĺňa medzeru v poznaní vývoja stredovekého osídlenia severnej časti Zvolenskej kotliny. O svojich zaujímavých nálezoch porozpráva najbližšiu stredu o 17:00 hod. v Thurzovom dome.

Na ďalšie rande s minulosťou sa môžete tešiť  30. januára 2019 o 17:00 hod. s egyptológom Jaromírom Krejčím na tému Slnečný kult v dobe staviteľov pyramíd.  Prednáška bude spojená s vernisážou výstavy  Ľudia, pamiatky a príroda Egypta objektívom vedca Jaromíra Krejčího.

plagat Stretnutia 11_2018

 

Zdroj: Martina Saktorová, Foto: archív a ilustračné