FOTO: Ojedinelý projekt Sto rokov po vojne, oživené príbehy na Gymnáziu J. G. Tajovského

História
0 /

Študenti tretieho ročníka bilingválnej francúzsko – slovenskej sekcie na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského sa zapojili do projektu Storočnica, ktorý bol vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Francúzskym inštitútom na Slovensku pri príležitosti stého výročia ukončenia Prvej svetovej vojny a vzniku ČSR, v spolupráci s Alliance Française Banská Bystrica.

Projekt sa zaoberá odkazom Prvej svetovej vojny pre dnešných mladých Európanov. Študenti 3. L  Gymnázia JGT sa zamerali na skúmanie a spracovanie historických skutočností pomocou moderných technológií do podoby komiksov v slovenskom a francúzskom jazyku.

Na projekte sa podieľali profesorky Monika Ďurčová, Anna Belanová, Alice Nancy, Daniela Pokorná, Eva Pikulová spoločne so študentmi 3. L.

storocnica2

Jedna z iniciátoriek projektu  Eva Pikulová pre náš portál uviedla:

„Cieľom nášho projektu bolo pripomenúť udalosti Prvej svetovej vojny mladým ľuďom a viesť ich k uvažovaniu o význame tohto globálneho konfliktu pre súčasnú spoločnosť. Taktiež viesť študentov ku kritickému mysleniu vo vzťahu k ideológiám šíriacich nenávisť. Snažili sme sa o rozvoj komunikačných zručností, zlepšenia spolupráce a podporu kreativity. Išlo nám o to, aby mladí ľudia vnímali Prvú svetovú vojnu ako udalosť, ktorá určila osud Európy a jej obyvateľov na celé storočie a formovala aj ich vlastné osudy.“

storocnica3

Študenti spolu vytvorili 7 komiksov, z ktorých jeden vytvorili kolegovia z partnerskej školy vo francúzskom Saumur. Komiksy zachytávajú udalosti spred 100 rokov a študenti ich predstavili svojimi očami tak, ako ich vnímajú dnes.

Pátraním po príbehu objavili rôzne historické zaujímavosti, pochopili rôznorodé súvislosti, zlepšili si francúzštinu a učili sa pracovať ako tím. Ich kreativita dostala príležitosť naplno sa rozvinúť. Mohli využiť všetky umelecké schopnosti ako je písanie, kreslenie, grafické spracovanie, filmové natáčanie a strihanie.

storocnica42

„Ďalej sme natočili sme dva filmy, jeden, ktorý mapoval život Milana Rastislava Štefánika a druhý, ktorý mapuje priebeh celého projektu. Teraz sme  v priestoroch gymnázia urobili vernisáž výstavy spojenú so vedomostnou súťažou. Na konci každého komiksu sú položené otázky súvisiace s  témou, návštevníci vernisáže môžu na otázky odpovedať pomocou elektronického formuláru,“

priblížila práce na projekte Eva Pikulová.

storocnica32

Dňa 11. decembra 2018 idú bystrickí študenti Gymnázia JGT do Bratislavy na celoslovenské vyhodnotenie všetkých škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Po návrate z Bratislavy vystavia komiksy v priestoroch historickej banskobystrickej Radnice  na Námestí SNP.

„Sú za nami tri mesiace, počas ktorých sme sa snažili čo najviac inšpirovať a pochopiť sled dejín. Pracovali sme s autentickými dokumentmi, hľadali reportáže, svedectvá ľudí, ich príbehy. Odhaľovali sme osobnosti M.R. Štefánika a spisovateľa J.G. Tajovského, ktorého meno nesie naša škola. Veľká vďaka patrí celému pracovnému kolektívu mojich kolegýň a najmä študentom 3.L., boli úžasní.“

dodala Pikulová.

storocnica1

Študenti sa venovali aj literárnej tvorbe z obdobia Prvej svetovej vojny.  Vytvorili blog, na ktorom postupne zdieľali všetky svoje aktivity a výsledky práce, vrátane komiksov. Podľa slov viacerých študentov si na projekte cenia najviac množstvo informácií, ktoré získali z obdobia I. svetovej vojny a ku ktorým by sa inak nedostali, rovnako ako tvorivú prácu na komiksoch, čo bolo pre nich niečo nevšedné a veľmi zaujímavé.

Bola to obdivuhodná trojmesačná práca, klobúk dolu pred tvorivým profesorsko – študentským tímom.

storocnica45

Autor: (tom), Foto: Terézia Klabová