FOTO: Novoročné stretnutie v múzeu za svadobným stolom

História
0 /

V Stredoslovenskom múzeu si o pár dní predĺžili novoročné oslavy a mali na to ten najlepší dôvod. Začal sa totiž pre SSM  jubilejný rok 2019, v ktorom bude táto významná krajská inštitúcia oslavovať hneď niekoľko významných výročí.

V stredu 9. januára 2019 sa banskobystrickí novinári stretli v Thurzovom dome za svadobným stolom. Svadobnú hostinu zvolilo Stredoslovenské múzeum práve pre jej bohatosť a veľkoleposť, ktoré zodpovedajú oslavám tohto jubilejného roka, ale aj kvôli etnografickej výstave, ktorá sa momentálne nachádza v priestoroch Thurzovho domu.

IMG_20190109_104653_resized_20190110_102129332

Folkloristi z UFS Mladosť oživili bohaté zvyky, tradície a rituály spojené so slovenskou svadbou, ktoré prezentujeme na výstave Od kolísky po hrob. História tak vďaka nim mohla vystúpiť spoza skiel a vitrín.

Stretnutia s novinármi sa zúčastnili poverená riaditeľka Stredoslovenského múzea RNDr. Elena Martincová, námestníčka pre prezentačný úsek Mgr. Iveta Babjaková a etnologička Mgr. Jana Koltonová.

Na úvod členovia UFS Mladosť predviedli typickú ľudovú svadbu. Programom sprevádzal profesionálny starejší Richard Tóth a svadobnú choreografiu folkloristov z UMB pripravil umelecký vedúci súboru Mrg. art. Martin Urban, PhD.

IMG_20190109_104844_resized_20190110_102206220

Predstaviteľky SSM sa v krátkosti ohliadli za uplynulým rokom 2018. Vlani si expozície v Tihányiovskom kaštieli, Thurzovom dome a Matejovom dome pozrelo dokopy 4336 návštevníkov. Okrem toho mohli navštíviť až 17 rôznych výstav a 8 repríz výstav Stredoslovenského múzea v iných múzeách.

Zamestnanci múzea majú za sebou 442 lektorátov, 599 tvorivých dielní, 67 odborných a 81 kultúrnovýchovných podujatí. Celková návštevnosť Stredoslovenského múzea tak presiahla 42 500 návštevníkov.

IMG_20190109_110247_resized_20190110_102240552

Na popularizácii histórie SSM v roku 2018 úspešne spolupracovali s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. S Univerzitným folklórnym súborom Mladosť sa múzeum snažilo svojim návštevníkom priblížiť slovenský folklór a tradície v rámci etnografickej výstavy Od kolísky po hrob. SSM nadviazalo aj na predchádzajúcu spoluprácu s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom v Banskej Bystrici vydaním publikácie Štefan Moyzes – za života a v historickej pamäti.

Najvýznamnejším jubileom, ktoré Stredoslovenské múzeum oslávi v roku 2019, je 130. výročie založenia. Múzeum vzniklo už v roku 1889 a 17. októbra 1909 bola slávnostne otvorená prvá muzeálna expozícia v Matejovom dome. Po obnove Thurzovho domu sa múzeum v roku 1958 presťahovalo do väčších priestorov na námestí.

IMG_20190109_110517_resized_20190110_102336807

Matejovom dome sa v súčasnosti nachádza bohatá expozícia venovaná histórii Banskej Bystrice, ktorá v tomto roku oslavuje svoje prvé desaťročie. Matejov dom je teraz zatvorený z dôvodu rekonštrukcie klimatizačnej jednotky, avšak už v letných mesiacoch opäť otvorí svoje brány aj pre verejnosť.

„Stredoslovenské múzeum patrí k najstarším muzeálnym inštitúciám v Banskobystrickom kraji. 130. výročie oslávime výnimočnou výstavou, ktorou chceme vzdať hold ľudom, ktorí sa zaslúžili o vznik múzea, ale aj ľudom, vďaka ktorým sa zachovali zbierky pre ďalšie generácie. Už o pár mesiacov predstavíme najstaršie zbierkové predmety z každého muzeálneho fondu i viacerých reštaurátorov, ktorí sa podieľali na záchrane našich vzácnych zbierok,“

prezrádza RNDr. Elena Martincová, dočasne poverená funkciou riaditeľky Stredoslovenského múzea. Unikátna výstava bude zdobiť priestory Thurzovho domu počas piatich mesiacov a otvoria ju 9. mája 2019.

IMG_20190109_110521_resized_20190110_102348869

Okrem toho v Tihányiovskom kaštieli, kde sídli časť múzea venovaná prírodným vedám, oslávi múzeum 30. výročie stálej expozície. Nadčasová expozícia Príroda stredného Slovenska bude doplnená špeciálnou výstavou venovanou práve 30. výročiu, ktorú otvoria v závere roka 17. októbra  2019.

Takisto prednáškové cykly Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou a Čo sa skrýva v depozite budú nadväzovať na významné jubileá Stredoslovenského múzea a odhalia napríklad zaujímavú prácu reštaurátorov a kurátorov, priblížia expozíciu Mestského múzea v premenách času. Pokračovať bude aj úspešný cyklus Cestovateľských utorkov.

IMG_20190109_110803_resized_20190110_102504129

Treba ešte dodať, že SSM bude mať čoskoro nového riaditeľa, ktorého po výberovm konaní na návrh župana volí krajské zastupiteľsvo.  Stredoslovenské múzeum verí, že jeho partneri i návštevníci mu ostanú verní aj v roku 2019 a oslávia spolu s pracovníkmi SSM všetky okrúhle výročia.

130. výročie_logo

Zdroj: Martina Saktorová a (tom), Foto: SSM a redakčné