FOTO: Anton Radvanský s rodinou navštívili kaštieľ Radvanských, hrobku a múzeum

História
3 /

_MG_0597

Neoddeliteľnou súčasťou historickej návštevy Antona Radvanského s rodinou v Banskej Bystrici bola aj návšteva ich rodinného sídla – kaštieľa Radvanských. Boli aj v rodinnej hrobke na evanjelickom cintoríne v Radvani a navštívili aj zbierky rodu Radvanských v Matejovom dome Stredoslovenského múzea.

Kaštieľ Radvanských

Kaštieľ je v súčasnosti v rekonštrukcii. Predkovia Antona Radvanského vlastnili stavby na tomto mieste a samotný kaštieľ od 13. storočia až do konca druhej svetovej vojny. Kaštieľ posatvili v 16. storočí. Po roku 1945 im vtedajší štát a nastupujúci komunistický režim všetok majetok zobral a nechal Radvanským iba rodinnú hrobku na evanjelickom cintoríne v Radvani.

Kaštieľ Radvanských bol štátom vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963. Do majetku mesta Banská Bystrica prešiel v roku 1994. Dovtedy tu sídlil okresný archív.

Zatiaľ posledná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1958 , ďalšia už komplexná obnova začala vlani medenou strechou s úpravou podkrovia severného krídla a novými sieťami z grantu ministerstva školstva SR. Mesto spolu s Akadémiou umení, ktorá má kaštieľ v prenájme, zháňajú ďalšie financie na pokračovanie rekonštrukčných prác.

Anton Radvanský s rodinou si v sprievode primátora Jána Noska, prorektora Akadémie umení Matúša Oľhu, historika Vladimíra Sklenku, reštaurátora Ivana Škandíka, archeológa Romana Hrončiaka, stavbyvedúceho Miroslava Dušeka a hostí pozreli priestory ich bývalého rodinného sídla.

Aj keď celý areál je rokmi spustnutý a zrekonštruovala sa zatiaľ iba prvá časť severného krídla, pričom kvôli stavebným prácam sa museli všetky výzdoby a interiérové prvky uložiť do depozitu, bolo zvláštne prechádzať sa po miestnostiach rodinného kaštieľa, ktorý kedysi patril Radvanským, za zvukov starého flašinetu…

Vyznanie Antona Radvanského

Barón Anton Radvanský po prehliadke kaštieľa novinárom povedal:

„Prvýkrát som navštívil Banskú Bystricu v roku 1990, keď mi chcel môj otec ukázať miesto nášho pôvodu, odkiaľ vlastne pochádzame. Vtedy sme podnikli cestu po strednej Európe na trase Viedeň, Budapešť, Banská Bystrica. Boli sme aj v kaštieli, ktorý nebol v lepšom stave, ako je teraz.“

 Z pobytu v Banskej Bystrici je potomok rodu Radvanských nadšený:

 „Je to úžasný pocit pre mňa i moju rodinu. Radvanský jarmok je veľmi dobre zorganizovaný, Som šťastný, že som tu mohol byť a dúfam, že sa mi podarí prísť aj nabudúce. Je to pre mňa česť.“

 Spomenul aj svojich predkov:

 „Môj aristokratický pôvod je predovšetkým zodpovednosť voči histórii a mojim deťom, ktorým sa s manželkou snažíme odovzdávať ľudské hodnoty, bez ohľadu na to, či sme šľachtici alebo nie. Mal som veľmi rád svojho starého otca Antona, bol to veľmi učený a kultivovaný človek, hovoril 7 jazykmi, keby som aspoň spolovice vedel to, čo on, bolo by to fajn.“

 V Banskej Bystrici má Anton Radvanský svoje korene:

 Moja rodina odišla odtiaľto po roku 1945. Ja som sa narodil v New Yorku a môj pôvod som začal vnímať, keď som som sa naučil hovoriť. V detstve sa v našej rodine spomínala Radvaň a Banská Bystrica, bolo to naše sídlo. Naši odtiaľto odišli po vojne, lebo museli. Zostal smútok, ale musíme to brať tak, ako to bolo. Tu zostali naše korene.“

Návšteva rodinnej hrobky Radvanských

Rodina Antona Radvanského potom navštívila rodinnú hrobku na evanjelickom cintoríne v Radvani. Okrem Radvanských je na tomto cintoríne pochovaný aj Andrej Sládkovič. Potomok Radvanských Anton piaty k tomu uviedol:

„Zakaždým keď som tu, samozrejme navštívim aj rodinnú hrobku v Radvani. Je to veľmi dojímavé, sú to veľmi ťažko opísateľné pocity. V roku 1996 som tu pochovával starého otca a v roku 1999 svojho otca a aj ja tu spočiniem, moje deti tiež. Je to vlastne jediná vec, ktorú nám štát po roku 1945 nechal.“

V Matejovom dome

Rodina Radvanských navštívila aj zbierky z pozostalosti ich rodu zo zbierok Stredoslovenského múzea v Matejovom dome. V sprievode riaditeľa SSM si pozreli sieň venovanú rodu Radvanských.

Sú tu zachované artefakty z kaštieľa Radvanských, mortuárie, obrazy Antonových predkov či historické fotografie. Zbierka mimoriadne zaujala Antona i jeho deti, ktoré si nadšene fotili všetko, čo tu videli.

Anton Radvanský si pozrel aj obraz, ktorý sme pred dvomi rokmi našli na pôjde kaštieľa Radvanských  ešte pred jeho rekonštrukciou. Vďaka pracovníkom Stredoslovenskej galérie už vieme, že ho v roku 1935 namaľoval Viliam Ruttkay – Nedecký, prvý riaditeľ Oblastnej galérie v Banskej Bystrici.

Zatiaľ sme však nevypátrali, kto je na obraze. Podľa výrazu tváre a ďalších znakov ide o šľachtica, ibaže nedokážeme presne určiť, z ktorej rodinnej vetvy Radvanských pochádza.

Anton Radvanský nám k tomu povedal:

„Neviem teraz povedať, kto je na obraze, ale je to určite niekto z našej rodiny. Doma mám dokumentáciu, tak sa na to pozriem a poviem Vám potom, o koho ide.“

Barón Radvanský sa potom s vďakou zapísal do knihy návštevníkov Matejovho domu poctený tým, že sa tu uchovávajú artefakty jeho rodu. Do Paríža si odnáša s celou rodinou úžasné dojmy z nášho mesta.

 

 

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová