Zážitkové rozprávanie o krajine JAKUTSKO vo VKMK na Fončorde

KULTÚRA
1 /

vladimir stollmann1

Hosťom podujatia vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Jilemnického ulici 48 v stredu 27. septembra 2017 o 14:00 hod.  bude Doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc.  z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Napísal knihu Jakutské Oloncho a bude ju prezentovať návštevníkom spolu so zážitkami z cesty po Jakutsku

Jakutské Oloncho

Kniha zoznamuje čitateľa s Jakutskou republikou, s krajinou nekonečných priestorov s nedotknutou prírodou. Počtom malý jakutský národ si aj v globalizovanom svete dokázal zachovať svoju identitu a dodnes je nositeľom jedného z najstarších náboženstiev na svete.

Autorova hlavná pozornosť je sústredená na tradičnú jakutskú kultúru, ktorú reprezentuje mýtický epos Oloncho, ktoré bolo v r. 2005 uznané UNESCOM za „majstrovské dielo ústneho nemateriálneho dedičstva ľudstva“. Oloncho sa spolu s diamantmi a mamutmi stalo doslova značkou krajiny. V súčasnosti prakticky všetko – kultúru, vedu, zdravotníctvo a aj priemysel – reálne ovplyvňuje. Jakutská inteligencia tu odviedla veľký kus práce, ktorý si zaslúži našu úctu a pozornosť.

Vladimír Štollmann o tom hovorí:

„Ministerstvo kultúry premenovali v Jakutsku na Ministerstvo kultúry a duchovného rozvoja, zriadili Divadlo Oloncho, v ktorom sa hrajú výhradne inscenácie z Oloncha, zriadili šamanské kliniky atď. Národným hudobným nástrojom je drumbľa (po jakutsky chomus), ktorú praktický každý Jakut nosí zavesenú na krku ako šperk. Náš folklór je jednoznačne krajší. Máme krajšie kroje, krajšie piesne, krajšie tance. Ale v súčasnosti sa už aj na toto pozerám inakšie. Ich tance znázorňujú správanie sa zvierat. Nie sú síce také pekné ako naše, ale je v tom veľký prejav úcty k prírode. Alebo ich piesne. Sú v nich zvuky z tajgy – húkanie sovy, zavíjanie vlkov, dupot koní, či tlkot srdca. Nuž na prvé počutie to na mňa nepôsobilo veľmi pekne. Keď som si ale začal uvedomovať, že oni sa so svojim spevom vlastne snažia s týmito zvukmi ladiť, tak to vo mne prebudilo záujem.“

 Jakutsko je pre nás turisticky neznámou krajinou. Ide však o kultúrnu krajinu, ktorá nášmu turistovi môže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky. Je to zároveň dynamicky sa rozvíjajúca krajina, ktorú bude navštevovať stále viac našich občanov aj za účelom nadviazania profesionálnych a obchodných kontaktov.

Samotná kniha je určená širokému okruhu čitateľov – študentom, učiteľom, turistom, zástupcom firiem. Znalosť starej jakutskej kultúry im môže v ich snažení veľmi dobre poslúžiť a predkladaná kniha môže byť v tomto smere dobrou pomôckou.

Doc. Ing.  Vladimír Štollmann, CSc.  

 Je docentom na Katedre lesnej ťažby, logistiky a meliorácií, Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Profesionálne sa zameriava na oblasť mechanizácie a automatizácie lesníckej výroby, v ktorej vydal okolo 200 publikácií. Je autorom 16 patentov a nositeľom Ceny Jána Bahýľa 2010.

V humanitnej oblasti je autorom článkov: Horákov preklad Velestúrskeho epigrafu – pohľad z hľadiska teórie informácií, časopis Historická revue, 9/1994; Nápis z pevnosti Dura v Mezopotámii, časopis Historická revue, 8/1995. Patrí medzi zakladateľov vzájomnej spolupráce medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Severo-východnou federálnou univerzitou M. K. Ammosova Jakutsk.

 

Jakutsko pozvánka

 

Zdroj: (dem), Foto: ilustračné