Výrobca automobilových komponentov vytvorí v našom kraji 800 pracovných miest

Z regiónu
2 /

sam automotive2

Na slovenský trh sa rozhodol vstúpiť medzinárodný výrobca automobilových komponentov SAM Automotive z Nemecka. Nový výrobný závod vznikne vo Veľkom Krtíši a postupne ponúkne prácu viac než 800 ľudom.

Nemecký investor

SAM (Juhonemecká hliníková manufaktúra) automotive production GmbH patrí do skupiny SAM automotive Group, ktorú tvoria štyri výrobné spoločnosti (tri v Nemecku a jedna v Mexiku). Spoločnosť je svetovým dodávateľom exteriérových hliníkových komponentov pre popredných výrobcov automobilov (o. i. Audi, Mercedes-Benz, Daimler, Volkswagen, Volvo, Bentley).

„Naším cieľom je založenie novej výrobnej spoločnosti SAM automotive Slovakia pre zvýšenie výrobných kapacít, konkurencieschopnosti a dostupnosti k obchodným partnerom,“

uvádza Dirk Fischer, COO skupiny SAM Automotive.

Nový závod bude zameraný na výrobu hliníkových dverových líšt a strešných nosičov pre automobily. Medzi odberateľov slovenského závodu budú patriť predovšetkým spoločnosti VW Slovakia, Audi a Mercedes Benz Maďarsko. Rozhodovalo sa medzi viacerými krajinami strednej a východnej Európy

Celý investičný zámer je rozvrhnutý do troch etáp. Cieľom je postupne v slovenskej výrobnej spoločnosti pokryť celý výrobný proces. Projekt už od počiatočných krokov zastrešuje tím expertov konzultačnej a projektovej spoločnosti Wesconi s.r.o. z Banskej Bystrice, ktorá pre SAM Automotive vytvorila aj prvotnú analýzu trhu a ponúkla vhodné lokality pre vznik výrobného závodu.

„Spoločnosť SAM Automotive pri svojom rozhodovaní zvažovala viacero lokalít a nakoniec sa rozhodla pre Slovensko. Jedným z rozhodujúcich faktorov bolo nakoniec aj veľmi dobré postavenie Slovenska v automobilovom priemysle,“

vysvetľuje konateľ spoločnosti Wesconi s.r.o. Werner Schmitz.

Výroba začne do konca roka

Zahájenie výroby by malo byť ešte v tomto roku Výrobné priestory vo Veľkom Krtíši sú už pripravené. Celkovo však projekt predpokladá výrobné priestory v rozlohe približne 30 tisíc m2, čo si bude vyžadovať ďalšiu výstavbu.

„V prvej fáze – v priebehu 2. štvrťroku 2018, budú postupne inštalované nové stroje a technológie. Následne sa začne s jednoduchšou montážou komponentov,“

 hovorí Stefan Schulze, viceprezident skupiny v oblasti Industrial Engineering zo SAM Automotive, ktorý je zodpovedný za zahraničné strediská a dodáva, že predpoklad dosiahnutia plnej kapacity výroby by mal byť začiatkom roku 2023.

Výberové procesy začnú v najbližších týždňoch Investícia Slovensku prinesie približne 800 nových pracovných miest, pričom v tomto roku je plánované zamestnať okolo 150 ľudí.

„Obsadzované budú pozície vo výrobe, ale aj v administratíve. Najskôr by mali prebehnúť výberové procesy na kľúčové pozície v podniku a najväčší nábor zamestnancov sa predpokladá od mája tohto roka,“

informuje manažérka projektu Marianna Simonidesová z Wesconi s.r.o.

„Projekt teraz prechádza zo start-up fázy do operatívnej, čo si vyžaduje kvalifikovaný personál,“

dodáva špecialistka na Greenfield/Brownfield projekty.

Mesto a SARIO

Vedenie mesta a SARIO považujú projekt za veľký prínos. Primátor mesta Dalibor Surkoš konštatuje:

„Z hľadiska rozsahu ponúkanej práce spoločnosťou SAM Automotive, si tu uplatnenie môže nájsť množstvo Krtíšanov, dokonca to môže byť motiváciou na vrátenie sa domov pre tých, ktorí kvôli práci z mesta odišli, resp. za prácou dochádzajú.“

Primátora teší príchod novej spoločnosti a myslí si, že realizácia takéhoto investičného projektu sa prejaví aj vo zvýšenej životnej úrovni samotných obyvateľov. V samotnom meste Veľký Krtíš je nezamestnanosť v súčasnosti na úrovni cca 7 %.

„Slovensko si udržuje pozíciu vysoko atraktívnej krajiny pre investície. Najnovšia investícia potvrdzuje, že SARIO sa darí lákať investorov a napĺňať stratégiu umiestňovania investícií do najmenej rozvinutých okresov. SARIO poskytovalo v celom procese asistenciu,“

uzatvára generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič, ktorý vníma projekt ako pridanú hodnotu pre túto lokalitu.

 

Zdroj: Wesconi, Foto: ilustračné