Radovan Bránik: Na Úrade BBSK falšovali evidenciu dochádzky zamestnancov

SPRÁVY
2 /

radovan branik1

V pondelok predstúpil pred novinárov publicista Radovan Bránik, ktorý sa venuje problematike extrémizmu a protisystémovým hnutiam. Podľa jeho slov má dôkazy o tom, že na  Úrade BBSK existovala paralelná evidencia dochádzky zamestnancov.

Bránikove listinné dôkazy

 Podľa Bránika minimálne od júla 2014 viedli vedúci pracovníci Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja popri oficiálnej aj neoficiálnu tzv. paralelnú evidenciu dochádzky zamestnancov.  Predložené listinné dôkazy o vrátnikoch Úradu BBSK obsahujú údaje  rozpore s viacerými ustanoveniami Zákonníka práce a súvisiacimi predpismi.

Podpísané originálne listiny podľa jeho slov zakladajú závažné podozrenie z dlhodobého a opakovaného páchania trestných činov. Dokumenty získal od človeka, ktorý sa na tejto činnosti priamo podieľal. Podozrenia z trestných činov sa týkajú skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, zneužívania právomocí verejného činiteľa, podvodu, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a falšovania a pozmeňovania verejnej listiny formou organizovanej skupiny.

„Ide o zvláštny príklad toho, ako sa obraz, ktorý o sebe ĽSNS buduje, teda ako niekoho, kto chráni záujmy pracujúcich pred vykorisťovaním, začína rozsýpať,“

povedal Radovan Bránik. Ako vysvetlil, s týmto odhalením prichádza pred krajskými voľbami preto, lebo usvedčujúce dokumenty získal iba pred niekoľkými dňami.

Systém oficiálnej a paralelnej evidencie

Podľa publicistu na Oddelení riadenia ľudských zdrojov Úradu BBSK s vedomím vtedajšieho riaditeľa Martina Beluského, súčasného poslanca NR SR, sa popri oficiálnej viedla aj neoficiálna paralelná evidencia dochádzky vrátnikov Úradu BBSK. Oddelenie vedené Alenou Kovaříkovou zabezpečovalo vedenie tzv. reálnej evidencie skrytou formou, oddelene od oficiálneho systému úradu.

Vedúca oddelenia poverovala podriadených referentov vedením evidencie skutočnej dochádzky a zhotovovaním príslušných výkazov. Motívom pre toto konanie bola potreba zabezpečiť istotu pre konkrétnych zamestnancov, ktorí často pracovali aj nad rámec umožnený Zákonníkom práce, že im bude vyplatená mzda vo výške, ktorú si za svoju prácu skutočne zaslúžili. Často pri výkone ich práce dochádzalo k nedodržaniu limitov nadčasov, alebo k neposkytnutiu povinného odpočinku,

vysvetlil Radovan Bránik.

Opakovane malo dochádzať k situáciám, keď sa podľa oficiálnych výkazov pracovník nachádzal na pracovisku, avšak v skutočnosti miesto neho vykonávala pracovnú činnosť iná osoba. Často aj taká, ktorá nebola v pracovnoprávnom vzťahu k Úradu BBSK.

„Viacerí pracovníci sa takto napríklad opakovane preukázateľne zúčastňovali počas pracovnej doby straníckych akcií, ako sú hliadky vo vlakoch,

vyhlásil Bránik. Ako ďalej potvrdil, aj tzv. reálna evidencia obsahuje drobné nepresnosti. Vyskytujú sa v nej údaje, ktoré boli dodatočne upravované a pozmeňované:

„Poskytuje však oveľa reálnejší obraz o spôsobe, akým dochádzalo po dobu minimálne dvoch rokov k mnohonásobnému porušovaniu zákona. Údaje v ‚reálnej‘ evidencii sa zásadne líšia od údajov, ktoré sú súčasťou oficiálnych evidencií archivovaných na Úrade BBSK v papierovej podobe, resp. v elektronickom informačnom systéme.“

Riaditeľ Úradu BBSK Martin Beluský podľa Bránika vlastnoručne podpisoval najprv výkazy z „reálnej“ evidencie, následne po formálnej manipulácii s údajmi nezhodujúcimi sa so Zákonníkom práce schvaľoval a podpisoval aj falšované dokumenty, ktoré boli archivované a v prípade formálnej kontroly z nich nebolo možné zistiť žiadne porušenie zákona.

V dvojakej evidencii sa pokračovalo aj po výmene riaditeľov Úradu BBSK

Po odchode Beluského na Banskobystrickú Regionálnu správu ciest a.s. nastúpil do funkcie riaditeľa Úradu BBSK súčasný poslanec NR SR Milan Uhrík, ktorý v zavedenej praxi v spolupráci s Kovaříkovou naďalej pokračoval.

„Do októbra 2015  pripravovali jej podriadení ‚reálnu‘ evidenciu, ktorá bola zatiaľ nestotožnenou osobou následne pozmeňovaná do podoby zhodnej so Zákonníkom práce a pripravovaná na podpis Milanovi Uhríkovi. Ten vlastnoručne podpisoval najprv ‚reálne‘ výkazy, následne po ich sfalšovaní a pozmenení podpisoval aj tie, ktoré boli ukladané do oficiálnej evidencie Úradu BBSK,

informoval Bránik.

Od novembra 2015 sa rozhodlo o presune vypracúvania „reálnych“ evidencií na Oddelenie vnútornej prevádzky. Vedúcim tohto oddelenia sa stal Tomáš Drobný, brat poslanca NR SR za ĽSNS Stanislava Drobného.

„Tomáš Drobný sa podieľal na vypracúvaní ‚reálnej‘, aj falšovanej, resp. pozmeňovanej evidencie ešte v máji 2016. Dnes už na tomto poste nepracuje,“

dodal Bránik.

Rozhodujúcu časť dôkazov po tlačovke odovzdal službukonajúcemu prokurátorovi na Generálnej prokuratúre SR a podal trestné oznámenie na páchateľov, ktorých sa mu počas dlhodobého skúmania tejto problematiky podarilo stotožniť. Chce tak zamedziť zničeniu alebo odcudzeniu dokladov nachádzajúcich sa v úradných evidenciách. Radovan Bránik zároveň vyzval Milana Uhríka, aby potvrdil alebo vyvrátil, že podpisy pod dokumentmi sú jeho.

Reakcia Milana Uhríka

Riaditeľ Úradu BBSK a poslanec NR SR Milan Uhrík v reakcii na tvrdenia Radovana Bránika pre TASR povedal, že  tomuto publicistovi nejde o nič iné, ako o predvolebnú diskreditáciu predstaviteľov ĽSNS:

Pán Bránik už niekoľkokrát šíril o nás klamstvá. Sám som za to na neho podal žalobu. O akej neoficiálnej dochádzke rozpráva? Čo je to za nezmysel? Načo by sme neoficiálnu dochádzku viedli a zároveň ju oficiálne podpisovali? Aby ju pán Bránik našiel? Veď to ani nedáva logiku! Viac sa k tomu vyjadríme až po vyšetrovaní a žalobe, ktorú v tejto súvislosti na pána Bránika pripravíme.”

Momentálne je na ťahu prokuratúra a polícia. Až po prešetrení podnetov Radovana Bránika bude možné povedať, k čomu došlo na Úrade BBSK.

Zdroj: TASR a (tom), Foto: ilustračné