Ako predchádzať obezite v Europe

Zdravie
3 /

obezita

Témou tohtoročného Svetového dňa zdravia, ktorý si pripomíname 7. apríla, je prevencia nadváhy a obezity. Do celosvetovej kampane sa zapája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

Svetový deň zdravia v Europe

Hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica Mária Tolnayová pre TASR uviedla:

„Pracovníci úradu budú obyvateľom k dispozícii v piatok 6.apríla od 13:00 do 17:00 hod. v nákupnom centre Europa. Záujemcom ponúkajú viaceré vyšetrenia, ktoré im napovedia, ako sú na tom so svojou hmotnosťou.“

Občania si budú mať možnosť zmerať tlak krvi, pulz, telesnú hmotnosť, Body Mass Index (BMI), percento telesného tuku, množstvo viscerálneho tuku, zmerať rizikový ukazovateľ WHR (pomer pás  – boky), percentuálny podiel kostrového svalstva, bazálny metabolizmus či spirometriu. Na základe zistených výsledkov meraní im potom odborníci poskytnú bezplatné poradenstvo.

Každoročne od roku 1950) sa 7. apríla pri príležitosti založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948 slávi Svetový deň zdravia. Ide o celosvetovú kampaň zameriavajúcu sa vo všetkých krajinách sveta na jeden zdravotný problém s globálnym dosahom, pričom zvolená téma zdôrazňuje prioritnú oblasť záujmu WHO. Tento rok je to prevencia nadváhy a obezity.

„Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl. Zatiaľ čo u dospelých mužov sa percentá s nadváhou a obezitou v posledných rokoch na Slovensku príliš nemenia, epidemiológovia upozorňujú na zvyšujúci sa výskyt obezity u detí, dospievajúcich a žien,“

hovorí Silvia Kontrošová z RÚVZ Banská Bystrica

Na Slovensku majú nadváhu alebo obezitu dve tretiny dospelej populácie. Najlepšou a najefektívnejšou liečbou akéhokoľvek ochorenia, teda aj obezity, je prevencia.

Prevenciou je v tomto prípade vyváženosť príjmu i výdaja energie, ktorou sa dá predísť nárastu hmotnosti. Dôležitú úlohu hrá zdravý spôsob života založený na zdravej strave a  pohybových aktivitách. Viac sa dozviete v piatok 6. apríla v bystrickej Europe.

Obezita je celosvetový problém

Obézny je v súčasnosti každý desiaty človek vo svete a obezita stúpa vo všetkých krajinách, bohatých aj chudobných, pričom v mnohých z nich výrazne rýchlejšie u detí ako u dospelých. Ukázala to nová štúdia výskumného tímu z Univerzity štátu Washington, o ktorej informoval odborný časopis New England Journal of Medicine.

Výskumníci odhadujú, že obéznych je vyše 107 miliónov detí a 603 miliónov dospelých. Zhrnuli údaje zo 195 krajín, ktoré boli v mnohých prípadoch neúplné. Tam, kde údaje chýbali, vychádzali z predpokladov alebo tieto údaje vyrátali na základe matematických modelov.

Napriek istým obmedzeniam dospeli k “najlepšiemu obrazu, aký máme o globálnej obezite”, uviedol expert na cukrovku amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Edward Gregg, ktorý napísal k štúdii predslov. Vyplýva z nej, že obezita sa strojnásobila u detí a mladých dospelých v krajinách, ako sú Brazília, Čína a Indonézia.

V dospelej populácii má najvyššie percento obéznych Egypt a najnižšie Vietnam. Najviac obéznych v roku 2015 však žilo v USA (79 miliónov). Nasleduje Čína (57 miliónov), ktorá však má viac ako štvornásobnú populáciu v porovnaní s USA.

Čína má najviac obéznych detí – 15 miliónov, v susednej Indii žije 14 miliónov obéznych detí. Nadváha alebo obezita zavinili v roku 2014 globálne asi štyri milióny úmrtí, konkrétne napríklad na cukrovku alebo srdcové choroby.

 

Zdroj: RÚVZ BB a TASR, Foto: ilustračné