V pondelok začína Týždeň slovenských knižníc aj vo VKMK Banská Bystrica

KULTÚRA
1 /

tyzden slovenskych kniznic

Akcia Týždeň slovenských knižníc v dňoch 5. – 11. marca 2018  pozitívne zviditeľňuje knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.  Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2018 bude člen Činohry SND Ján Gallovič.

Týždeň slovenských knižníc 2018

V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja.

Sú to práve knižnice, ktoré okrem základných služieb ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi, zážitkové čítania, autorské čítania, rôzne formy diskusií a besied o literatúre, ale aj nové formy práce s knihou, veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov.

Svoje služby poskytujú v budovách knižníc, ale čoraz viac v sieťovom priestore Internetu. Stovky knihovníckych podujatí spája virtuálny svet Internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova, i samotného čítania. Ponuky knižníc v podobe elektronických služieb, prístupom k najrôznejším informačným zdrojom a informáciám sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vyspelé demokratické spoločnosti veľmi intenzívne vnímajú takéto knižnice a preukazujú im vážnosť, dôležitosť a nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční 5. marca 2018 o 13:00 hod. v Krajskej Knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici sa zapojí do Týždňa slovenských knižníc v pobočke Jilemnického 48 na Fočorde  v pondelok 5. marca 2018 zaujímavými akciami, ktoré budú pokračovať celý týždeň.

jan gallovic

Beseda s Petrom Urbanom vo VKMK na Fončorde

V pondelok o 10:00 hod. sa uskutoční autorská beseda s Petrom Urbanom, pedagógom, spisovateľom a milovníkom prírody

Peter Urban sa narodil 10. 12. 1962 v Brezne. Je ženatý (manželka Erika), má deti Barborku a Kubka. Žije v Sliači. Po maturite na gymnáziu v Brezne (1981) študoval na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej (v súčasnosti Technickej univerzity) vo Zvolene (1981 – 1985). Po jej absolvovaní pôsobil krátko na Lesnom závode v Čiernom Balogu. Potom pracoval vo viacerých organizáciách ochrany prírody.

Najskôr ako zoológ na Správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene (1996 – 2003) a v Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici (1993 – 2000), neskôr v Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici (2000 – 2007) ako zoológ a riaditeľ Centra ochrany prírody a krajiny. Od roku 2007 učí na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Publikovať začal ešte na strednej škole (1980). Prvé krátke prózy (poviedky a povesti) uverejňoval časopisecky, najmä v regionálnom denníku Smer (kde publikoval aj odborno-populárne príspevky o vybraných lokalitách stredného Slovenska, zaujímavých z hľadiska prírody, jej ochrany i turistiky). Neskôr k nim pribudli drobné útvary a literárno-umelecké pásma v Slovenskom rozhlase. V nich sa okrem iného zaoberal aj životnými osudmi niektorých spisovateľov, napr. J. Pohronského (Bránili mojej láske, 1998 – spolu s otcom E. Urbanom) a M. Kukučína (Kukučín je náš, 2000).

Jeho povesti sú napríklad v publikácii Maroša Detka: Národný park Muránska planina (2002). Knižne debutoval r. 2005 knihou Čertova svadba (Povesti zo stredu Slovenska). V roku 2006 k nej pribudla kniha Kamenná žena (Povesti, rozprávky a príbehy z Krupinskej planiny). V roku 2009 vyšla odborno – populárna publikácia Zlatá kniha Hontu, ktorú zostavil a je jedným z 26 autorov textov i autorom väčšiny obrázkov. Po dvoch rokoch (2011) sa na knižný trh dostala ďalšia  kniha Povesti z Pohronia. Nasledovali Karpatské povesti (2012) a publikácia Ďumbier – najvyšší z Nízkych … (2012).

Spolu s otcom, Emilom Urbanom, vydal dva diely Slovníka významných prírodovedcov so vzťahom k mestu Brezno (2005, 2006). Je spoluautorom viacerých odborných publikácií a zborníkov.

Okrem toho publikuje aj príspevky o osobnostiach ochrany prírody a venuje sa tiež hodnoteniu tvorby niektorých spisovateľov (napr. G. K. Zechentera – Laskomerského, L. Balleka, A. Chudobu, P. E. Dobšinského) z hľadiska jej významu pre zoológiu či ochranu prírody.

peter urban3

Rozprávka Sedem zhavranelých bratov

O 14:00 hod. sa v pobočke VKMK na Fončorde premietne film – rozprávka Alice Nellis z roku 2015 Sedem zhavranelých bratov  s audio komentárom pre slabozrakých a nevidiacich.

Scenár a réžia: Alice Nellis,  kamera: Matej Cibulka, strih: František Issa, hudba: Vašo Patejdl. Hrajú: Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil, Zuzana Bydžovská, Jana Oľhová, Marián Geišberg, Csongor Kassai, Kristína Svarinská, Matej Marušin a ďalší.

Komunikácia ako cesta k úspechu 

V pondelok o 17:00 hod. bude Týždeň slovenských knižníc v pobočke VKMK na Fončorde pokračovať  workshopom  pre verejnosť. Lektorkou je Mgr. Veronika Maňková.

Celý program TSK 2018 v Banskej Bystrici je nasledovný:

 • 5. – 7. 3. 2018 o 10:00 – 17:00 – Burza kníh – OZ Pro Bibliothecae, Átrium ŠVK, Lazovná 9
 • 5. 3. 2018 o 9:30 – 16:00 – Výstava zahraničnej odbornej literatúry – Politológia 2018 – Výstava zahraničnej odbornej literatúry spojená s predajom, Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
 • 5. 3. 2018 o 10:00 – doc. Ing. Peter Urban, PhD. – pedagóg, spisovateľ, milovník prírody – beseda s autorom, VKMK, pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 48
 • 5. 3. 2018 o 10:00 – Matej Bel o svojom rodnom kraji – prednáška prekladateľa Notícií Mateja Bela Mgr. Imricha Nagya, PhD. a prezentácia prvého kompletného slovenského prekladu Vedomostí o Zvolenskej stolici, Univerzitná knižnica UMB a Katedra histórie FF UMB, Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
 • 5. 3. 2018 o 14:00 – Rozprávka: Sedem zhavranených bratov – réžia: Alice Nellis, 2015 – kino premietanie s audio komentárom pre slabozrakých a nevidiacich, VKMK, pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 48
 • 5. 3. 2018 o 17:00 – Komunikácia ako cesta k úspechu – lektor: Mgr. Veronika Maňková – workshop pre verejnosť, VKMK, pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 48
 • 6. 3. 2018 o 10:00 – Knižnica – miesto kde nájdeš knihy – zážitkové podujatie pre žiakov MŠ, VKMK, Oddelenie pre deti, Lazovná ul. 26
 • 6. 3. 2018 o 10:00 – Vitajte v knižnici – Zážitkové podujatie pre žiakov ZŠ, VKMK, Pobočka Sásová, MŠ Karpatská 3
 • 6. 3. 2018 o 11:00 – Marec – mesiac knihy – zážitkové podujatie pre žiakov ZŠ, VKMK, pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 48
 • 6. 3. 2018 o 16:00 – Babylon jazykov vol. 4 – konverzačné stretnutie v cudzích jazykoch, ŠVK, Lazovná 9, 2. poschodie, malá sála
 • 6. 3. 2018 o 9:00 – 15:30 – Burza vyradených dokumentov – Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40
 • 7.3. 2018 o 10:00 – Rozprávková truhlica Pavla Dobšinského – Zážitkové podujatie pre žiakov ŠZŠ, VKMK, Pobočka Sásová, MŠ Karpatská 3
 • 7. 3. 2018 o 10:30 – Slovenské kultúrne dedičstvo ako súčasť vzdelávania na príklade regiónu Horného Novohradu – Univerzitná knižnica UMB a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB, Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
 • 7.3. 2018, o 17:00 – Nórsko – krajina fjordov, severských mýtov a tradícií očami samotných Nórov – Prezentácia filmu o Nórsku KOGE – cestovanie s geografmi, Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9
 • 8. 3. 2018 o 9:30 – Všetko o knihách a knižnici v mesiaci marec – informačné a zážitkové podujatie pre žiakov MŠ a ZŠ, VKMK, Oddelenie pre deti, Lazovná ul. 26
 • 8. 3. 2018 o 10:00 – Cesta do kráľovstva kníh – zážitkové podujatie pre žiakov MŠ, VKMK, pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 48
 • 8.3. 2018 o 16:30 – Ladislav Eduard Hudec – z Banskej Bystrice do sveta – séria podujatí pri príležitosti Roka L. E. Hudeca, ŠVK, Lazovná 9
 • 9. 3. 2018 o 10:00 – Moja najkrajšia rozprávková bytosť – zážitkové podujatie pre žiakov MŠ, VKMK, pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 48
 • 5. – 9. 3. 2018 – Rozozvučte sa v hudobnom átriu – zažite priamy „dotyk“ s hudbou, nahliadnite do zaujímavých knižných publikácií, zhliadnite filmové dokumenty a záznamy koncertov hudobných legiend, ale aj muzicírujte v rámci workshopu Rytmy a zvuky perkusií, Rezervácie: hudobneatrium@svkbb.eu, ŠVK, Lazovná 9, Hudobné átrium
 • 5. – 9. 3. 2018, vstupy o 10:00, 13:00 a 16:00 – Knižnica z druhej strany pultu – prehliadka služobných priestorov, ŠVK, Lazovná 9
 • 5. – 9. 3. 2018, 10:00 – 11:00 – Vstúpte do sveta zahraničných elektronických zdrojov – inštruktáž k využívaniu elektronických databáz, ŠVK, Lazovná 9, 2. poschodie, databázové centrum
 • 5. – 9. 3. 2018 – Výstava Ateliér 3 G – výtvarné inšpirácie – VKMK, pobočka Fončorda, Jilemnického ul. 48

TSK 2018

 

 

 

Zdroj: VKMK BB, Foto: ilustračné