Počas vianočných trhov bude prvoradá bezpečnosť návštevníkov centra mesta

SPRÁVY
6 /

vianocne trhy1

Aj Banská Bystrica sa pripája k mestám, ktoré počas celého trvania vianočných trhov zvýšia bezpečnostné opatrenia na svojich námestiach osadením betónových zábran. Na pondelkovom stretnutí to prerokoval riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici Štefan Šurka s primátorom Jánom Noskom.

Bezpečnostné opatrenia v centre mesta počas Banskobystrických Vianoc

„Pre nás je aj v období adventu a Vianoc vysokou prioritou zabezpečiť aj v spolupráci so samosprávou miest a obcí priaznivú bezpečnostnú situáciu, či už pri ochrane života, zdravia, a majetku obyvateľov, ako aj v oblasti bezpečnosti a plynulosti dopravy a predchádzaniu kriminality. Aj z uvedených dôvodov je nesmierne dôležité správať sa zodpovedne, aby vianočné sviatky strávili všetci v pokoji v kruhu svojich najbližších,“

 hovorí Štefan Šurka, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Okrem bežného posilnenia hliadok mestskej a štátnej polície počas celého trvania Banskobystrických Vianoc, bude pešia zóna dopravne uzavretá z Kapitulskej, Národnej a Lazovnej ulice.

Betónové zátarasy sa osadia aj v Dolnej ulici č. 8 na úrovni Stredoslovenskej galérie a na Námestí Š. Moysesa (na úrovni Hodinovej veže) takým spôsobom, aby výrazným spomalením dopravy umožnili vjazd na Námestie SNP len oprávneným rezidentom, zásobovaniu  či trhovníkom. Výjazd z námestia bude možný len v jednom smere cez Námestie Štefana Moysesa a ďalej na Hornú ulicu.

Bezpečnosť obyvateľov je pre nás prvoradá. Preto verím, že to prijmú s pochopením a zavedené opatrenia nenarušia dobrú vianočnú atmosféru, ktorou začína žiť už aj Banská Bystrica,“

uvádza primátor mesta Ján Nosko.

Vianočné trhy v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa tradičné vianočné trhy v rytme vianočných kolied a v tieni tisícok vianočných svetielok začínajú v utorok 28. novembra.

Nebude chýbať vôňa punču, medoviny, pečených klobás, ale aj široká ponuka remeselníckych výrobkov. Okrem pestrého programu sa Banskobystričania a návštevníci mesta môžu tešiť na oživenie tradície silvestrovských osláv na Námestí SNP. Sviatočnou atmosférou budeme môcť v meste pod Urpínom žiť presne tridsaťšesť dní.

Tradičný vianočný strom na Námestí SNP tohto roku predstavuje 17-metrový smrek obyčajný s priemerom kmeňa 47 cm a priemerom koruny 10 m. Pochádza zo súkromnej záhrady na ulici Pod Bánošom.

Obľúbené stánky s občerstvením ponúkajú tradičné vianočné dobroty od 28. novembra do 2. januára 2018, denne od 11:00 do 23:45 hod. Mikuláš sa spolu s anjelom a čertom postarajú 6. decembra o 17:00 hod. o rozsvietenie vianočnej výzdoby a hlavného symbolu Vianoc – vianočného stromčeka.

Práve v tento deň sa otvoria aj stánky s tematickým sortimentom. Adventné vence, sviečky, voňavé mydlá, vianočné stromčeky či ozdoby budú k dispozícii do 23. decembra, každý deň v čase od 9:00 do 20:00 hod.

program bb vianoce 2017

Zdroj: Mesto BB , Foto: ilustračné