(ne)obyčajný život farára

História
1 /

Občianske združenie Society for Human Studies(Spoločnosť pre výskum človeka) v spolupráci s Fondom na podporu umenia vydáva publikáciu (ne)obyčajný život farára. Spolu s kníhkupectvom Artforum Banská Bystrica Vás pozýva na prezentáciu knihy, ktorá sa uskutoční v stredu 5. decembra  2018 o 18:00 hod. v priestoroch kníhkupectva.

Knižný titul (ne)obyčajný život farára je druhým dielom z edície (ne)známe príbehy. Tentoraz sa na ňom autorsky podieľalo deväť slovenských historikov, pôsobiacich v Slovenskej akadémii vied (prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.), na univerzitách (doc. ThDr. Peter Borza, PhD., Mgr. Michal Mudroch), v Ústave pamäti národa (František Neupauer, PhD.),v múzeách (Tomáš Adamčík, PhD., Rastislav Molda, PhD.), archívoch (Ján Golian, PhD.), v knižniciach (Eliška Horníková, PhD.) i v pedagogickom zbore (PhDr. Martin Lupčo, PhD.). Pestrý autorský kolektív vytvoril dielo, ktoré nazerá na život kňazov v minulosti z viacerých perspektív.

jozef murgas

Autori premyslene vybrali deväť životných príbehov duchovných z 19. a 20. storočia reflektujúc konfesionálnu pestrosť Slovenska v zmieňovanom období. Kniha približuje život katolíckych, evanjelických, pravoslávnych i gréckokatolíckych kňazov a popularizačnou formou zachytáva osudy duchovných a poukazuje na ich (ne)obyčajný život.

Prvých štyroch kňazov predstavených v monografii možno označiť za reprezentantov 19. storočia. Ide o známeho historika a publicistu Jonáša Záborského, najdlhšie žijúceho štúrovca Jozefa Podhradského, kňaza a politika meruôsmych rokov Eugena Geromettu a „neposlušného“ pansláva Petra Tomkuljaka.

peter tomkuljak

Spojovacím oblúkom medzi 19. a 20. storočím bola, nepochybne, najznámejšia osobnosť spomedzi predstavovaných osôb, vynálezca a umelec v reverende, Jozef Murgaš. Životy ďalších štyroch kňazov sú späté s 20. storočím. Medzi nimi nachádzame prvú evanjelickú farárku na Slovensku Darinu Bancíkovú, ktorú v 60. rokoch väznila komunistická totalita.

Jezuita František Paňák a gréckokatolícky kňaz Miron Petrašovič boli tiež perzekvovaní počas totality. Druhý z nich dokonca vo väzení umrel. Poslednou predstavenou postavou v knihe je pravoslávny biskup Michal Kančuha, vedený ako spolupracovník ŠtB, ktorý na istý čas emigroval do USA a po návrate bol tiež stíhaný režimom.

plagat_artforum

Vydanie knihy podporil Fond na podporu umenia aj v spolupráci s občianskym združením Nenápadní hrdinovia.

Zdroj: Rastislav Molda, Foto: archív