V Hornej Mičinej zriadili Denné centrum seniorov, v sobotu bude Mičinskô

Z regiónu
0 /

horna micina2

Neďaleko Banskej Bystrice v obci Horná Mičiná sa ani v horúcom lete život nezastavil. Popri kultúrnych podujatiach ako Mičinský pitvor, Deň obce Mičinskô či športovom dianí (mládežnícky futbalový turnaj Memoriál Ivka Lenára) myslelo obecné zastupiteľstvo aj na ďalšie projekty.

Denné centrum seniorov

 V záujme skvalitnenia sociálnej starostlivosti o starších obyvateľov schválilo zriadenie Denného centra seniorov. Účelom tohto zariadenia, napojeného na rozpočet obce, je napĺňanie kultúrno-záujmových aktivít uvedenej vekovej skupiny podľa ich predstáv. Na tento účel vyčlenilo priestory v budove obecného úradu na Nive v prízemí.

V súčasnosti má obec 619 obyvateľov, z toho takmer štvrtina sú seniori. Veľká časť z nich má záujem o komunitné aktivity, ktoré by spestrili nielen ich život, ale pomohli by zároveň aj obci. A tak po úprave časti budovy obecného úradu sa v stredu 2. augusta slávnostne stretli budúci členovia denného centra, aby po prestrihnutí pásky starostom Ivanom Lenárom naplnili literu zriaďovacej listiny a stanov, t. j. zaregistrovali sa a zvolili si členskú samosprávu.

Prítomných 34 členov si za predsedníčku ustanovilo pani Emu Zacharovú, ktorá spolu s výborom a aktivistami pripraví program centra do konca kalendárneho roka. S pravidelnou činnosťou sa začne 6. septembra, ale dovtedy sa môžu mičinskí seniori 19. augusta spoločne zúčastniť programu Hontianskej parády v Hrušove.

Mičinskô

A aby sme  nezabudli ani na kultúrno – spoločenské akcie v Hornej Mičinej, už túto sobotu 12. augusta sa uskutoční Deň obce nazývaný Mičinskô, v areáli obecného úradu a starého futbalového ihriska

Návštevníci budú môcť ochutnať  tradičné domáce jedlá z kotla, ako napríklad guláš a držky, ale i domáce ochutené rezance či klobásky. Nikto nezomrie ani od smädu, priestor dostanú aj ľudové remeslá.

 Program na sobotu:

 15:00 Detský FS Radosť

16:00 Heligonkári a kmotry z Detvy

16:45 FS Partizán zo Slovenskej Ľupče

18:00 Prestávka a losovanie tomboly

20:00 Vystúpenie rockovej kapely Rabat Kabát Revival

21:30 Zábava s DJom Mišom

Autor: Jana Borguľová , Foto: autorka a ilustračné