FOTO: Noc pošepky v knižnici

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča uskutočnila v mesiaci október 2018 sériu vzdelávacích a zážitkových podujatí pre teenagerov. Do projektu pod názvom Noc pošepky sa zapojilo 60 žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl z Banskej Bystrice a okolia. Cieľom projektu bolo inovatívnymi aktivitami neformálneho vzdelávania prispieť k lepšej orientácii mládeže v osvojovaní si správnych postojov pri riešení  rôznych nástrah dospievania.

Pobočka VKMK na Fončorde 18.októbra 2018

Noc pošepky uskutočnila v pobočke knižnice na Fončorde. Pracovníčky knižnice pripravili k aktuálnym témam večera výstavu kníh z fondu knižnice, tiež úvodnú anonymnú anketu pre zúčastnených o zmysle života, vzťahoch v rodine, škole a v spoločnosti. K téme Tolerancia boli prizvané odborníčky z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica.

Mgr. Martina Jadroňová a Mgr. Veronika Krnáčiková sa vo svojej odbornej prednáške zamerali najmä na toleranciu v rodine a medziľudských vzťahoch, krízové situácie v rodinách. K uvedenej téme robili mladí ľudia rôzne modelové aktivity, tiež bol premietnutý film.

O téme  Šikana sa s mladými ľuďmi rozprávali Mgr. Marcela Anderle a Mgr. Adriana Jasenovská. Odborná prednáška bola zameraná na tému šikany v rodine a v škole, nechýbali modelové situácie, čítanie a dramatizácia príbehov s námetom šikany v školskom prostredí (kniha od spisovateľa Romana Brata: Môj anjel sa vie biť).

Mladých zaujal aj  filmový dokument o  živote mladej rapperky Alless Capparelli, ktorá sa stretla so šikanou a kyberšikanou v školskom prostredí. Nechýbala záverečná diskusia, zdieľanie vlastných názorov. Po pomerne náročných témach bolo príjemným osviežením vystúpenie tanečnej skupiny Element pod vedením Mgr. Romany Dorotovičovej. Mladých zaujala škola tanca, ale aj následná diskusia na tému pohybovej kultúry. Zážitkom bolo aj samotné spanie v knižnici, nočné vzájomné zdieľanie dojmov a zážitkov z videného a počutého.

Noc po šepky 22. októbra 2018

Toto podujatie pripravilo Oddelenie pre deti. Nosnou témou, ktorú si knihovníčky pre mladých ľudí pripravili, bola téma Závislostialkohol, fajčenie, drogy, hráčstvo, internet.

V úvodnej prednáške „Ako žiť zdravo“ prezentovala svoje odborné skúsenosti z praxe Mgr. Lucia Kováčiková z Centra vitality a zdravia v Banskej Bystrici. Mladých ľudí zaujala nielen praktickými radami ako sa správne stravovať a starať o svoje telo ale i ako úspešná slovenská reprezentantka v športovom karate zápase kumite do 50 kg. Po skončení prezentácie si záujemcovia mohli dať zmerať krvný tlak, hodnoty krvného cukru, telesnú hmotnosť a požiadať o odborné poradenstvo.

Odborníčky z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Martina Jadroňová a Mgr. Veronika Krnáčiková pripravili k  téme  Závislosti odbornú prednášku, modelové aktivity s využitím názorných pomôcok: ukážkový kufrík s drogami, okuliare simulujúce opitosť, fajčiarsky prístroj.

O prípadoch z praxe v súvislosti s drogovou činnosťou rozprávali mladým ľuďom Mgr. Božena Koleničová a profesionálny psovod Martin Bukvaj. Zaujali najmä názornými ukážkami vyhľadávania drôg v teréne, ale aj príhodami z terénnej praxe.

O tanci ako vhodnom prostriedku na zmysluplné odreagovanie a trávenie voľného času mladým ľuďom rozprávala vedúca Tanečného klubu Element Mgr. Romana Dorotovičová, nechýbalo skupinové vystúpenie tanečnej skupiny Element, škola tanca a priestor na diskusiu.

nocposepky008

Pobočka Rudohorská 25. októbra 2018

V rámci zvolenej témy Čas premien – na prahu dospelosti pripravili knihovníčky v spolupráci s odborníkmi viacero zaujímavých prednášok a workshopov.

O problematike Obchodovania s ľudmi sa s mladými účastníčkami rozprávali Mgr. Martina Jadroňová a Mgr. Veronika  Krnáčiková z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Prednáška bola obohatená o premietanie filmu a tvorivé aktivity.

Na tému dospievania a sexuálnej výchovy s účastníčkami diskutovali gynekologička MUDr. Marta Luptáková a pôrodná asistentka Kvetoslava Grecová.

Ani v tejto pobočke nechýbala odborná prednáška Mgr. Lucie Kováčikovej z Centra vitality a zdravia v Banskej Bystrici o správnych stravovacích návykoch, starostlivosti o svoje telo, význame športu a pohybových aktivít v živote mladého človeka.

Mladá banskobystrická autorka Valentína Sedileková sa ako „živá kniha“ podelila so svojimi osobnými skúsenosťami s poruchami príjmu potravy (anorexia a bulímia), ktorými si počas dospievania prešla.

Prezentáciou rôznych tanečných štýlov mladé dievčatá zaujala Jana Boričová. Tanečná skupina Element zvolenými pohybovými aktivitami a školou tanca vhodne doplnila teoretické prednášky a prispela k celkovej výbornej atmosfére, ktorá vládla počas podujatia Noc pošepky vo všetkých troch pobočkách knižnice.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

nocposepky004

Autor: Soňa Šóky, Foto: VKMK