Blíži sa 44. ročník festivalu EKOTOPFILM – ENVIROFILM

SPRÁVY
0 /

ekotopfilm1

Medzinárodný filmový environmentálny festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2017 sa koná v dňoch 22. – 26. mája v Banskej Bystrici a Bratislave. Prinášame Vám program jeho banskobystrickej časti, kde sa tento tradičný festival otvára.

 Spoločný projekt

 Začiatkom roka 2015 vznikla partnerská dohoda, spolupráca MFF Ekotopfilm s MFF Envirofilm. Výsledkom tejto spolupráce je spoločný projekt pod názvom MFF Ekotopfilm – Envirofilm, ako kooperácia dvoch významných tradičných podujatí, ktoré spája myšlienka ochrany životného prostredia. Vďaka spojeniu organizátori ponúkajú návštevníkom v rovnakom čase a na dvoch festivalových miestach v Banskej Bystrici a Bratislave širší záber tvorby.

 Aj tento ročník festivalu Ekotopfilm – Envirofilm sa otvára v meste Banská Bystrica, ktoré vďaka svojim aktivitám možno pokojne nazývať „zeleným mestom.” Veď posúďte sami. O jeho environmentálnych projektoch banskobystrický primátor Ján Nosko hovorí:

„Som rád, že po roku môžeme v Banskej Bystrici znova privítať filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm. Opäť prináša mnoho nových, inšpiratívnych, poučných i zaujímavých  informácií, ktoré nás nútia zamyslieť sa. Zelený festival má mnoho priaznivcov po celom Slovensku, ale aj v zahraničí a mňa teší, že sme súčasťou tohto výnimočného projektu. V našom meste podporujeme rôzne aktivity, ktoré prispievajú k lepšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.“ 

Ďalej primátor pokračuje:

„Medzi úspešné patrí akcia Za krajšie mesto, počas ktorej vždy priložia ruku k dielu mnohí obyvatelia, dokonca aj najmenší Banskobystričania. Spolu s ostatnými inštitúciami v meste sa usilujeme ísť príkladom a šíriť osvetu prostredníctvom verejnoprospešných akcií, medzi ktoré patrí likvidácia skládok odpadu či  výsadba zelene. Teší ma, že subjekty zodpovedné za ochranu životného prostredia v meste spolupracujú.“

Okrem toho banskobystrická samospráva každý rok participuje aj na podujatí Deň bez áut a zapája sa aj do iniciatívy Do práce na bicykli. Podporuje tak ekologické formy dopravy. Jednou z rezonujúcich tém v meste pod Urpínom  je aj výstavba cyklotrás. Banská Bystrica, ktorá je hrdým nositeľom titulu Európske mesto športu, víta všetky kroky vedúce ku kvalitnejšiemu, zdravšiemu a ekologickejšiemu spôsobu života.

Filmový program  EKOTOPFILM – ENFIROFILM 2017 v Banskej Bystrici nájdete na  http://www.ekotopfilm.sk/banskabystrica.

SPRIEVODNÝ PROGRAM V BANSKEJ BYSTRICI MIMO PLÁTNA

 PONDELOK 22. mája 2017

 14:00 | RADNICA BANSKÁ BYSTRICA

Slávnostné vyhodnotenie 22. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017 a 5. ročníka literárnej súťaže Múdra príroda 2017.

 18:30 – 19:15 | EUROPA SC – CINEMAX

MARYANNE CULPEPPER: INÝ SVET, INÉ PRÍBEHY

Riaditeľka najstaršieho enviro filmového festivalu vo Washington DC, v Spojených štátoch, bývalá prezidentka National Geographic Television, filmárka Maryanne Culpepper nám prezradí, aké sú trendy v dokumentaristike. Začiatky prírodopisného filmu datujeme do 70tych rokov 19. storočia, kedy vznikol sprvý stop-motion film dokumentujúci pohyb dostihového koňa. O 150 rokov neskôr sa svet výrazne zmenil, a s ním aj náš vzťah k prírode. Prírodopisný film sa taktiež postupne vyvíja, prináša nové poznatky a zážitky. Aké sú top trendy v natáčaní v súčasnosti? Sú lepšie, či horšie?

 19:00 – 20:30 | AMFITEÁTER BANSKÁ BYSTRICA

Vtáky v tŕní.

Nástrahy a úskalia života vtákov v mestách. Ako im môžeme pomôcť?  Dozviete sa …

Vyrobíme si tiež vtáčie búdky, ozdobíme ich a zavesíme na stromy.

Vítané sú rodiny s deťmi, ale aj všetci tí, ktorým na spevavcoch záleží.

21:00 | AMFITEÁTER BANSKÁ BYSTRICA

Premietanie pre verejnosť z tvorby Pavla Barabáša – slovenského režiséra, scenáristu a cestovateľa.

UTOROK 23. mája 2017

 09:00 – 15:30 | RADNICA BANSKÁ BYSTRICA

Seminár pre štátnu správu v oblasti environmentálnych záťaží

13:00 | VEĽKÁ SIEŇ MESTSKÉHO ÚRADU BANSKÁ BYSTRICA

Hospodárenie s vodou v sídlach

Voda v mestách sa stáva v súčasnosti diskutovanou otázkou z dvoch dôvodov. Obdobia sucha sa striedajú s obdobiami výdatných zrážok a záplavami. Infraštruktúra sídiel – cesty, chodníky, budovy ale aj plochy so zeleňou boli postupne meniace pôvodnú krajinu a jej prirodzený režim vody. Pôvodné cesty infiltrácie a odtoku boli výrazne narušené a voda bola významne znečistená.  Nepriamy výsledok je aj suchý vzduch a horúčavy na uliciach. Dnes, ako východisko obnovujeme záujem o dažďové vody, hospodárenie s nimi čím sa ponúka možnosť vyriešiť uvedené problémy.

18:00 – 18:45 | EUROPA SC – CINEMAX

MIRO HOLECY: AKO POČASIE TRANSFORMUJE DOPRAVU?

Architekt a stratég, Miro Holecy zo švédskej pobočky spoločnosti IBM stojí za množstvom rozumných riešení pre udržateľné mestá od Austrálie cez Európu až po Severnú Ameriku. Podieľal sa aj na vývoji inteligentných dopravných systémoch, ktorých cieľom je nielen zamedziť vytváraniu dopravných obmedzení, ale najmä dopomôcť k lepšej environmentálnej situácii v mestách. Princípy inteligentných miest sú založené na získavaní a spracovaní dát. Aký vplyv môže mať čoraz premenlivejšia klíma na riešenie dopravnej situácie v meste?

 19:00 – 19:45 | EUROPA SC – CINEMAX

SOLVED: AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY ABY BOLO MESTO ROZUMNÉ?

Odhaduje sa, že v roku 2050 bude vyše 65% svetového obyvateľstva žiť v mestách. Podmienkou pre život v meste budúcnosti je udržateľnosť. Odborníci na environmentálne poradenstvo zo spoločnosti Solved so skúsenosťami vo Fínsku a na Slovensku sa podelia o zaujímavé projekty a rozumné riešenia pre mestá budúcnosti.

 19:20 – 20:00 | EUROPA SC – CINEMAX

AROLLA FILM: ĽUDIA LESU POMÔCŤ NEDOKÁŽU

Dokumentaristi, ochranári, autori filmov Nesmrteľný les, Život v oblakoch prezradia zaujímavosti a zážitky z natáčania.

 STREDA 24. mája 2017

 08:00 – 17:00 | RADNICA BANSKÁ BYSTRICA

Krajina – človek – kultúra –  XXI. ročník konferencie zameranej na zvyšovanie povedomia v oblasti zelenej infraštruktúry .

 17:30 – 19:30 | ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA,  BANSKÁ BYSTRICA

Fenomén Venezuela  – návraty za prírodnými krásami Venezuely, s dôrazom na stolové hory, lezecké a etnografické expedície, politická a ekonomická situácia v krajine.

Beseda pre verejnosť s cestovateľom a dobrodruhom Petrom „Beckom“ Ondrejovičom.

 18:35 – 19:30 | EUROPA SC – CINEMAX

Z 12% NA 50% – OD TRIEDENIA K RECYKLOVANIU

Do roku 2020 by malo Slovensko dobehnúť svojich európskych susedov v miere recyklácie, ktorá sa v súčasnosti odhaduje na 12%. Čo je príčinou tak nízkeho výsledku? O aktuálnych problémoch odpadového hospodárstva, nových trendoch, vzdelávacích aktivitách diskutujú NATUR-PACK, Ministerstvo životného prostredia, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

 ŠTVRTOK 25. mája 2017

 09:30 – 13:45 | OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Operačný program Kvalita životného prostredia – workshop pre prijímateľov NFP

10:00 – 11:30 | RADNICA BANSKÁ BYSTRICA

Koncepcia malých vodných elektrární a ich vplyv na životné prostredie – workshop s odborníkmi

 10:30 – 12:00 | ZÁKLADNÁ  ŠKOLA PRI DETSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICI S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

Detská porota hodnotí vybrané filmy – ocenenie deťmi vybraného víťazného filmu spojené s veselým interaktívnym programom

 17:30 – 19:30 | ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA,  BANSKÁ BYSTRICA

Prírodná polícia ako nevyhnutná súčasť ochrany životného prostredia – beseda pre verejnosť s JUDr. Ladislavom Hannikerom (hlavný špecialista pre trestné činy proti životnému prostrediu) a s pplk. Ing. Máriom Kernom  (vedúci oddelenia enviro kriminality, MV SR – PPZ, Úrad justičnej a kriminálnej polície)

 18:35 – 19:10 | EUROPA SC – CINEMAX

,,KOSTARIKA NA SLOVENSKU‘‘

Autorka filmu Kanopí Lucia Kašová spolu s ,,tarzanom‘‘ Martinom Bendžalom porozprávajú o zážitkoch z Kostariky; Lucia ako režisérka príbehu projektu Nature Treehouse Observatorio Petra Garčára, Martin ako cestovateľ, ktorý hľadal nový domov mimo Slovenska a nakoniec ho predsalen našiel v rodnej domovine. Diskusia o cestovaní, udržateľnosti, životnom štýle.

 PIATOK 26. mája 2017

 18:35 – 19:25 | EUROPA SC – CINEMAX

DANIEL RODRÍGUEZ, MONICA GONZÁLES

Autori filmu More života sa podelia o zážitky z natáčania prírodopisného dokumentu ktorý sa zamýšľa nad dôležitosťou morských druhov pre život na Zemi. Môžete nahliadnuť do chránených území na celej planéte. Film poukazuje aj na hlavné príčiny, ktoré dohnali tisíce druhov až na pokraj vyhynutia.

 VÝSTAVY

22. MÁJ – 2. JÚN 2017 | RADNICA BANSKÁ BYSTRICA

Víťazné práce súťaží Zelený svet a Múdra príroda

  1. – 25. MÁJ 2017 | EUROPA SC

Súťaž Dedina roka 2015

Panelová výstava prezentuje prierez ôsmym ročníkom súťaže Dedina roka a predstavuje

obce ocenené v národnej súťaži v roku 2015.

 Súťaž Dedina roka je prezentáciou krás, úspechov, výnimočnosti slovenských dedín, tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov, predstavením originality, národnej hrdosti, so zdôraznením tradícií, rozmanitosti kultúry a krajiny vidieckych regiónov. Zároveň je ukážkou snahy priblížiť sa obnove obcí na európskej úrovni, pričom má upozorniť verejnosť a politikov na význam vidieka a upevniť jeho postavenie v spoločnosti.Viac o súťaži: www.obnovadediny.sk

 Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky – Budovanie spotrebiteľského správania v oblasti životného prostredia

Výstava,  zameraná na formovanie a zvyšovanie environmentálneho vedomia, predstavuje trhovo orientované nástroje v oblasti environmentálnej politiky založené na dobrovoľnom prístupe – EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, schémy pre environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie a program na overovanie environmentálnych technológií.

Prezentuje príklady a prináša informácie o spoločnostiach registrovaných v schéme EMAS, ako aj ocenených výrobkoch a službách environmentálnymi značkami v podmienkach SR.  Cieľom výstavy je stimulovať spotrebiteľské správanie smerom k životnému prostrediu a posilniť motiváciu výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov k udržateľným modelom výroby a spotreby prostredníctvom prezentovaných nástrojov.

 (Ne)bojíme sa hávede!

Posterová výstava ilustrácií. Dozvieš sa prečo je háveď dôležitá aj v bežnom živote, v našich domovoch a nielen na lúkach.

plagat ekotopfilm

Zdroj: mesto BB a Ekotopfilm, Foto: www.ekotopfilm.sk