Banská Bystrica bude bezpečnejším miestom vďaka šikovnosti školákov

Zdravie
0 /

?

?

Do nášho krajského mesta pribudol nový automatický externý defibrilátor na ŽS Ďumbierska. Zatiaľ čo vo svete sú automatické externé defibrilátory (AED) bežnou súčasťou verejných priestranstiev, u nás to tak nie je a ich počty po celom Slovensku nie sú veľmi vysoké.

Defibrilátor dostala ZŠ Ďumbierska

Na ZŠ Ďumbierska sa defibrilátor dostal vďaka šikovnosti tamojších druhákov, ktorí ho vyhrali v projekte Falck neziskovej organizácie a Nadácie Allianz ZÁCHRANA SOM JA.

„Školy sú miestom, kde sa nepohybujú len deti. Ale aj ich rodičia, starí rodičia, iní rodinní príslušníci, či aj samotní učitelia a ďalší predstavitelia škôl. Je tu teda veľký pohyb ľudí a aj deti trávia v škole značnú časť svojho dňa. Niektoré úrazy, ktoré sa v škole môžu stať, si vyžadujú hospitalizáciu, najvážnejšie z nich sa nezaobídu bez ošetrenia záchranárov. Sú však aj kritické prípady, kedy nie je čas čakať na príchod záchranky (priemerný dojazd 8 až 11 minút) a treba začať s okamžitým oživovaním. Pri náhlom zlyhaní srdca rozhodujú prvé minúty – pokiaľ sa nezačne s včasným stláčaním hrudníka, následky môžu byť fatálne,“

 hovorí Jana Mračnová z Falck neziskovej organizácie.

Defibrilátor v pondelok na slávnostnom odovzdávaní prebral riaditeľ ŽŠ Ďumbierska Patrik Ferianc spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom.

 Čo je AED?

AED je malá skrinka, ktorá zachraňuje ľudské životy. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život práve automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď vydá, alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik.

Spolu s defibrilátorom žiaci celého prvého stupňa vyhrali aj zážitkový kurz prvej pomoci a certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov.

Čo sa deti naučiliv rámci kurzu?

Okrem toho, že škola dostala AED, tak sa s ním deti aj oboznámili v rámci kurzu prvej pomoci. A to je len jednou z aktivít. Taktiež sa naučili ako ošetriť rôzne typy zranení, ktoré sa im môžu stať v škole a v jej okolí a so záchranármi- inštruktormi sa zaoberali i prevenciou pred týmito zraneniami a bezpečnosťou cestnej premávky. Spoločne si nasimulovali aj dopravnú nehodu, aby sa deti naučili, ako v takejto situácii zareagovať a zavolať pomoc. V rámci celého kurzu nechýbala ani reálna sanitka, ktorú si deti nielen prezreli, ale videli ju aj v akcii.

ZŠ Ďumbierska nie je jediným miestom v Banskej Bystrici, kde pribudne automatický externý defibrilátor. Onedlho bude súčasťou aj ďalších dvoch verejných priestranstiev v rámci mesta.

 O projekte ZÁCHRANA SOM JA

AED sa do škôl dostanú vďaka projektu ZÁCHRANA SOM JA. V rámci neho mohli žiaci prvého stupňa posielať svoje príbehy na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Do projektu sa zapojilo takmer 400 tried, z ktorých odborná porota vybrala 50 najlepších.

 Falck nezisková organizácia

Bola založená v roku 2011. Svoje aktivity zameriava najmä na vzdelávanie detí prostredníctvom kurzov prvej pomoci. Jej cieľom je, aby všetky deti na Slovensku vedeli prvú pomoc. Doteraz jej kurzami prešlo vyše 9 000 detí po celom Slovensku.

Nadácia Allianz

Bola založená v roku 2008. Aktívne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Tieto zámery realizuje grantovými programami, ktorými sa snaží prispieť k zníženiu nehodovosti, a tak predchádzať škodám na majetku a zdraví. Pre všetky vekové kategórie iniciuje nadácia osvetu, vzdelávanie a informačné kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky.

Zdroj: Kvetoslava Kirchnerová, Foto: Falck a ilustračné