Svetozár Dluholucký: Očkovanie proti HPV – o čo ide?

Blog
5 /

Prednedávnom Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo, že očkovanie detí proti HPV vo veku 13 rokov bude dobrovoľné, plne hradené zdravotnými poisťovňami. Toto očkovanie je prvá účinná prevencia vzniku rakoviny krčku maternice u žien.

Všeobecne, naša verejnosť má o tomto očkovaní  relatívne málo informácií a pritom sa majú rozhodnúť, či dajú svoje dieťa očkovať .Aj keď je to pre nich celkom zadarmo… Aké je správne rozhodnutie?  O čo ide?

Skratka HPV označuje veľkú skupinu vírusov (Human Papilomova Virus), ktoré majú schopnosť nepozorovane nakaziť ľudí, skryte prežívať v bunkách nakazených slizníc a kože a po rôzne dlhom čase vyvolávať  zmeny vedúce buď k vzniku rôznych typov výrastkov (papilómov), geniálnych bradavíc (kondylómov) alebo – čo je najdôležitejšie – vzniku rakoviny.

Za tento objav bola v roku 2008 udelená Nobelova cena. Najčastejšou formou HPV rakoviny je rakovina krčku maternice u žien. Tento nádor je druhý najčastejší u žien – hneď po rakovine prsníka. Ročne na Slovensku  pribudne zhruba 600 žien s nádorom krkču maternice a 200 žien ročne naň zomrie.

Donedávna bola jediná možnosť prevencie pravidelné preventívne gynekologické prehliadky, ktorými sa zachytávali predštádiá resp. včasné štádia nádoru.Tieto však u nás absolvuje menej ako 10 % žien. Dôležitým faktom je, že rakovinu krčku spôsobí výlučne infekcia vírusmi HPV. Ak dokážeme zabrániť infekcii HPV, rakovina krčku nevznikne. Z mnohých typov HPV vírusov sú najčastejšími vyvolávateľmi rakoviny krčku maternice typy 16 a 18.

Veľkým úspechom bolo vytvorenie očkovacej látky –  HPV vakcíny, ktoré dokáže prakticky stopercentne zabrániť infekcii a tým aj rakovine. Keďže rakovina krčku postihuje len ženy a najčastejším spôsobom prenosuvírusu HPV je sexuálny styk, boli za najrizikovejšiu populáciu považované  ženy a aj pubertálne dievčatá – už pri prvom styku.

Vo svete bolo zahájené očkovanie dievčat ešte pred prvým sexuálnym stykom.Vtedy je prevencia istá, tvorba protilátok najvyššia a ochrana takmer trvalá.Takéto očkovanie je odporúčané u 13 – ročných dievčat aj u nás, avšak takmer celú cenu tejto nie najlacnejšej vakcíny hradí rodič. Práve táto úhrada sa od  nového roka 2019 zmení.

Avšak výskumy v posledných rokoch priniesli rad ďalších dôležitých poznatkov. HPV vírusy nespôsobujú len rakovinu krčku maternice, ale aj celý rad iných rakovinových nádorov. Je to rakovina genitálu mužov aj žien, nádory hrubého čreva a konečníka, ale aj vysoké percento rakoviny sliznice úst a hrtanu. U mužov aj žien…

Okrem rakoviny spôsobujú vírusy HPV vznik genitálnych bradavíc – kondylómov. Tieto sú časté hlavne u adolescentov. Ochorenie vyvoláva značné ťažkosti a hlavne stres, liečba je obtiažna a zdĺhavá. Ročný odhad výskytu u nás je 100 až 200 tisíc prípadov. HPV  papilómy – výrastky na sliznici úst a hlasiviek môžu viesť k duseniu, niektoré vyžadujú opakované chirurgické zákroky. Opäť u žien aj mužov, dokonca detí.

Nové sú aj poznatky o širení HPV vírusov. Okrem sexuálneho styku je možný prenos rukami z kontaminovaných predmetov. Vírus dokáže prežívať v prostredí na predmetoch až niekoľko dní. Je odolný  voči celému radu dezinfekčných látok a môže sa preniesť nástrojmi pri vyšetrení. Je možný prenos na rodiace sa dieťa od matky počas pôrodu.

Ukázalo sa, že hoci muži majú nižšie riziko vzniku HPV rakoviny, sú prenášačmi HPV vírusov, ktoré sa udržujú na ich genitále – aj rukami. Teda očkovanie proti HPV nielenže zníži riziko vzniku rôznych typov rakoviny hlavne u žien i mužov, ale zníži výskyt nezhubných ochorení.  

Okrem individuálnej ochrany jednotlivca sa širokou zaočkovanosťou zníži cirkulácia HPV vírusov v populácii – klesne riziko nákazy. Dokazujú to výsledky z krajín, ktoré majú vysoké percento zaočkovanosti proti HPV (Rakúsko, Austrália).  

 Z povedaného je zrejmé, že treba zaočkovať dievčatá aj chlapcov. Od januára 2019 stačí, keď rodičia požiadajú obvodného pediatra, aby zaistil očkovanie ich 13 – ročného dieťaťa. Vakcínu hradí zdravotná poisťovňa. Vakcína proti HPV je pochopiteľne účinná aj pri ochrane starších žien aj mužov. Ide však o doočkovanie, ktoré už nie je hradené poisťovňami.

 Ľudstvo stáročia hľadá účinný liek proti rakovine. V prípade zmienených typov rakoviny ho už máme  Dokonca nie liek, ale prevenciu. Len to využiť.

 Čo by som si želal? Možno som idealista, ale želal by som si, aby Bystričania (a nielen oni) pochopili obrovský význam tohto očkovania a dali zaočkovať proti HPV svoje milované deti. A prípadne aj seba… Predstava o Banskej Bystrici, ako mieste kde rakovina krčku a iné pliagy nemajú miesto, je taká moja utópia.  

Autor: Svetozár Dluholucký, Foto: ilustračné

Svetozar Dluholucký

Svetozar Dluholucký