Miro Toman: Protibanskobystrická alternatíva

Blog
47 /

Nie nebojte sa, nevznikol v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve žiadny nový poslanecký klub, aj keď ja by som asi premenoval Banskobystrickú alternatívu na „Protibanskobystrickú“. K napísaniu tohto  blogu ma inšpirovala poslankyňa BBA Ľudmila Priehodová, hoci nutkanie som mal už pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2018, za ktorý nezahlasovala časť  tohto poslaneckého klubu so smiešnymi výhradami.

 Apriori proti

 Poslankyňa BBA na otázku decembrových Radničných novín, ako hodnotí rok 2017 a postavenie novej autobusovej stanice, odpovedala:

 „Autobusová stanica? Skôr nákupné centrum medzi vlakovou a  autobusovou stanicou. Predchádzajúce vedenie premárnilo šancu na vytvorenie dopravného uzla, kde by cestujúci mohli „suchou nohou“ prestúpiť z  vlaku na autobus. Rady odborníkov boli odmietnuté a  stavba bola povolená podľa plánu investora, ktorý biznis založil na tom, že okrem kupujúcich s autami budú nakupovať aj cestujúci s kuframi, ktorí prechádzajú na vlak. Cestujúci musia ísť po chodníku popri obchodoch v zlom počasí aj keď sa ponáhľajú na spoj. Súčasnému vedeniu, ktoré stavbu povolilo, sa podarilo vyjednať aspoň nejaké zlepšenia – doplnila sa zastávka MHD, zväčšila sa  plocha pre autobusy.“

 Myslím, že to poslankyňa Priehodová prehnala. Jednak je pred Vianocami – sviatkami radosti a pokoja, na druhej strane spochybňovať „stavbu roka“ v meste pod Urpínom, ktorá po vyše troch desaťročiach konečne nahradila najväčšie „bystrické strašidlo“, mi príde nemiestne. Obzvlášť od predstaviteľky poslaneckého klubu Banskobystrickej alternatívy, ktorý bol celý čas proti zvolenému riešeniu výstavby moderného hybridného centra – obchodnej a dopravnej časti v jednom celku súkromným investorom.

 Ak by podobný postoj ako BBA zaujali aj ostatní bystrickí poslanci, „bystrické strašidlo“ by sme tu mali ďalšie roky. Nehovoriac o tom, že tie výhrady proti architektonicko – logistickému riešeniu novej autobusovej stanice de facto prepojenej so železničnou, ktorá by sa mala rekonštruovať, už dávno opakovane vyvrátili odborníci a najmä užívatelia – návštevníci centra a cestujúci. Ak niekto stále používa tieto opakované nezmysly, už nejde o odbornú debatu, ale  o zámer znehodnotiť vykonané dielo.

Pripomína mi to postoje môjho nebohého svokra. Bol to zásadový človek, ktorý na svojich životných zásadách trval aj vtedy, keď sa ukázalo, že sú dávno prekonané. On si húdol svoje.  Inak by ma zaujímalo, ako by poslankyňa BBA riešila výstavbu podobného hybridného centra v Bratislave, kde nová autobusová stanica Nivy v rámci budúceho moderného obchodného terminálu bude vzdialená od Hlavnej železničnej stanice na Predstaničnom námestí o dlhé kilometre….

 Pohľad do histórie

 Popravde treba povedať, že poslankyňa Priehodová odmietala projekt novej autobusovej stanice v rámci obchodného centra súkromného investora ešte ako členka poradného orgánu predchádzajúceho primátora Petra Gogolu Rady pre architektúru a urbanizmus. Nebyť „záchranného pásu“ členov poslaneckej komisie pre územný rozvoj, český investor Primum s. r. o by bol vtedy z Banskej Bystrice odišiel…

 Pani poslankyňa spolu s kolegami z klubu BBA a časťou bystrických architektov aktívne vystupovala proti investičnému zámeru Terminal Shopping Center s autobusovou stanicou aj po nástupe primátora Jána Noska. Tomu sa však tento zámer vďaka podpore väčšiny poslaneckého zboru podarilo presadiť.

 Potom nastal ďalší problém, keď investor moderného hybridného centra sa nevedel dohodnúť s budúcimi nájomníkmi dopravnej časti autobusovej stanice.  Primátor Nosko charakterizoval situáciu slovami:

 „Investorov zámer bol jasný a nemenný – prenajať autobusovú stanicu, pričom výška ročného nájmu sa pohybovala na úrovni 300 000 eur.  K dohode nedošlo. Dopravcovia navrhli, že sú ochotní stanicu odkúpiť, no investor to rázne odmietol. A to aj napriek tomu, že navrhovaná kúpna cena bola raz taká, ako je dnes.”

 Vtedy sa zrodila myšlienka odkúpenia dopravnej časti nového komplexu mestom Banská Bystrica, ktoré by následne uzatvorilo nájomné zmluvy s dopravcami.

 „Ak by sme do projektu nevstúpili, strašiak by pravdepodobne strašil Bystricu naďalej. Rozhodli sme sa odkúpiť dopravnú časť autobusovej stanice. Ako silný a stabilný partner sme presvedčili aj investora. Po prepočítaní predpokladaných príjmov z AS sme dospeli k sume 3,2 mil. eur bez DPH. Po vstupe do projektu sme dokonca vyrokovali aj zväčšenie dopravnej časti AS, ktorá tvorí 42 percent objektu a kvalitnejšie vybavenie za nezmenenú cenu. Úver potrebný na odkúpenie stanice budeme splácať práve z výnosov a nájomných poplatkov dopravcov, ktorí využívajú autobusovú stanicu,“ vysvetlil štatutár mesta.

 Trochu štatistiky

8. decembra 2015 mestské zastupiteľstvo schválilo vstup mesta do projektu a dalo zelenú celému projektu.  Proti hlasovali poslanci Banskobystrickej alternatívy Bučko, Dubačová, Kasová, Katreniak, Lichý, Priehodová, Pirošík, Skokanová s poslancom Klusom

16. marca 2016 – položenie základného kameňa novostavby AS

 20. júna 2017 poslanci schválili dodatok k zmluve s investorom a úver (3,84  mil. eur s DPH) zo Slovenskej sporiteľne na odkúpenie dopravnej časti do majetku mesta, čím dali novej autobusovej stanici zelenú. Proti boli poslanci Banskobystrickej alternatívy Bučko, Kasová, Katreniak, Lichý, Priehodová, Pirošík, Skokanová, Štrba. Poslanci NR SR  Klus a Dubačová na rokovanie MsZ neprišli.

 Poslanci BBA, hoci nepredložili žiadnu alternatívu k predloženému návrhu, odôvodnili svoj nesúhlas takto:

 „Mesto by nemalo vstupovať do súkromného projektu nákupného centra s dopravným terminálom, lebo to nie je vo verejnom záujme. Verejný prísľub primátora, že mesto do tohto projektu nevloží žiadne finančné prostriedky, nebol dodržaný.  Projekt bude slúžiť v prvom rade obyvateľom z okolitých dedín a miest, nie občanom Banskej Bystrice. Ak má mesto investovať do dopravy, tak do MHD, ktorú každodenne využívajú Banskobystričania.

21.septembra 2017 – otvorenie hybridného centra Terminal Shopping Center s novou autobusovou stanicou

 Záver

 Vybudovanie najmodernejšieho hybridného centra na Slovensku stálo investora viac ako 22 miliónov eur (bez kúpnej ceny  pozemku). Na jeho náklady boli okrem samotného objektu vybudované aj komunikácie v okolí – kruhový objazd, pripájací pruh i chodníky. Podľa primátora Jána Noska je dôležité, že mesto si ako vlastník autobusovej stanice  bude môcť po rokoch určovať svoje pravidlá jej prevádzky. A keby niečo, „Protibanskobystrickej alternatíve“ to treba zakaždým pripomenúť. Ospravedlňujem sa čitateľom Bystricovín, že s tým vychádzam pred Vianocami, ale fakt nedalo mi zostať ticho…

 

Autor: Miro Toman, Foto: ilustračné

Miro Toman

Miro Toman