Ľubomír Motyčka: A zasa klamal

Blog
2 /

Televízna diskusia kandidátov na predsedu VUC na TA 3 sa do značnej miery orientovala na cestovný ruch. Viacerí opakovali známe pravdy – veď nič iné reálne nevedia, no netvrdím, že sa neobjavili aj podnetné myšlienky. Najviac sa ma páčil Ján Lunter, ktorý inak nie je bohvieaký rečník, lebo neustále spájal cestovný ruch s rozvojom vidieka a regionálnej produkcie.

Marián Kotleba, keď zistil, ako sa vyvíja diskusia, vystrelil jeden zaujímavý, i keď samozrejme lživý údaj. Vraj do cestovného ruchu investovalo VÚC 1 milión 600 000 eur. To on tak zvykne. Povie číslo aké mu slina prinesie na jazyk, vedomý si toho, že to nikto v danej chvíli nedokáže skontrolovať. A že to nie je pravda? Nuž, jeho pracovná metóda je taká. Klamať a tváriť sa pritom presvedčivo.

Na komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu sme neschválili viac dotácií ak za 300 000. A ani to nie. Podpisoval ich a úrad ich následne spracúval tak liknavo, že sa k žiadateľom dostali často až na jeseň, keď bolo treba všetko urýchlene urobiť i vyúčtovať. A niektoré, podľa svojho zvyku, jednoducho odsabotoval.

Čo sa stalo? V roku 2017 si do konca septembra, keď bola uzávierka žiadostí na budúci rok, podalo svoje projekty málo subjektov. A plánovaná suma ostane nevyčerpaná. Prečo? Nejde o veľké peniaze, ale o veľkú administratívnu robotu. S rizikom, že vodca aj tak povie nie. Na truc komisii. A tak záujem o spoluprácu s VÚC klesol.

Zrodil sa nápad. Termín prihlášok treba zmeniť do konca novembra. Jedni budú hodnotení podľa jedných pravidiel a tí, ktorí sa prihlásia potom, podľa druhých pravidiel. Rovnako sa zrazu, až ku koncu volebného obdobia rozhodol zaviesť i pravidlá na dotácie v regionálnom rozvoji. Nejasné, okrem iného aj kompetenčne, keď malo mať v rukách všetko novozriadené oddelenie, ktoré mu zastupiteľstvo neodsúhlasilo. Je to čisto stranícke oddelenie, diletantstké a nekompetentné.

Dvakrát sme mu to na zastupiteľstve zmietli zo stola. Aj pre právnu neistotu. Nemožno predsa počas prebiehajúceho obdobia podávania prihlášok meniť pravidlá. Z toho môže byť len právny chaos.

A teraz sa čudujte. Na pondelok 6. novembra zvolal zastupiteľstvo. Ono totiž, bez ohľadu na voľby, staré zastupiteľstvo a starý predseda majú právo pokračovať vo svojej činnosti až do odovzdania úradu. Prečo mu na tom tak záleží? Pýtal som sa na VÚC na zmeny, ktoré nejako menia a upravujú ôvodné zlé návrhy. Doteraz som nedostal odpoveď.

Moje vysvetlenie je také, že sa pokúša presadiť ešte nejaké stranícke dotácie. A to už zaváňa korupciou. Lebo, korupcia, to nemusí byť len obálka, ale aj účelovo politické financovanie činností z verejných zdrojov. Sám som zvedavý, ako bude v pondelok argumentovať. Ako ho poznám, vychrlí zo seba množstvo faktov a argumentov, ktoré sa nedajú overiť a na základe toho bude chcieť hlasovať.

Autor: Ľubomír Motyčka, Foto: ilust.

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka