Ľubomír Motyčka: Demokracia je ťažká vec

Blog
2 /

V školskej jedálni na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici sa na podnet  štyroch poslancov mesta, mňa, Vlada Sklenku, Dana Karasa a Mareka Modranského zišli občania, ktorých zaujíma tvorba nového vnútrobloku na Tulskej ulici. Za prítomnosti primátora Jána Noska i obidvoch viceprimátorov prezentovali architekti svoj zámer.

Ja som to pracovne nazval začiatkom skutočnej humanizácie sídlisk. Čosi podobné už bolo aj v Rudlovej – Sásovej, čo je signál jedného z ďalších smerovaní mesta. Ono, tých zámerov je veľa pri snahe budovať mesto priateľské k ľuďom.

Nejdem rozpisovať všetky zámery. Zatiaľ ide nakoniec o štúdiu a konečný výsledok môže byť aj iný či aspoň čiastočne odlišný. Jednoznačne však môžem tvrdiť, že zámer je veľmi dobrý. Len ho treba prispôsobiť aj požiadavkám občanov. Ich skúsenostiam, tradíciám, pri zachovaní modernosti navrhovaných realizácií.

Napriek horúcemu počasiu prišlo dosť občanov. Aj dovolenky urobili svoje, no je jasné, že občania majú o svoje mesto a sídlisko stále väčší záujem. Lenže, už stretnutie na túto tému bolo. A teraz zazneli niektoré protichodné názory.

Takže, bude malý amfiteáter alebo nebude? Bude osviežujúca plocha s vodou či nebude? A v akej podobe? Bude tam aj miesto na venčenie psov? Zdá sa, že tento zámer vyvolal osobitnú nespokojnosť.

Názory sa rôznili. Okrem toho tí, ktorí niektoré názory prezentovali, hovorili síce za seba, ale do akej miery prezentovali názory väčšiny a do akej miery tieto názory vlastne svojimi postojmi a autoritou tvoria. Vždy je to totiž tak. Hovoria iba niektorí, väčšina mlčí.

Na záver som ocenil diplomatický takt Jána Noska, primátora mesta a prvého viceprimátora Jakuba Gajdošíka. Vecne zhrnuli pripomienky, upozornili aj na to, že sa rôznia oproti niektorým predchádzajúcim a do konca augusta sa pripraví ďalšie stretnutie.

Zaznelo však aj upozornenie. V októbri sa podáva projekt za 800 000 eur. Bude potrebná razantnosť, treba pristúpiť na názorové kompromisy. Lebo diskutovať a vždy prinášať niečo iné sa donekonečna nedá. Je čas na dialóg, no musí prísť aj čas činov. Inak môžu ísť peniaze niekde úplne inde.

Občan cíti svoje právo vyjadriť sa. Je to prirodzené. Rovnako však pociťuje aj svoju mieru zodpovednosti. Väčšina ľudí, s ktorými som hovoril, je myšlienke nového vnútrobloku naklonená. Uvedomujú si, že vývoj ide dopredu a dopredu musí ísť aj ich sídlisko. Lebo len z minulosti sa žiť nedá.

Som zvedavý, ktorý hlas bude silnejší. Verím, že hlas demokracie kombinovaný so zodpovednosťou.

 

Autor: Ľubomír Motyčka , Foto: autor a redakčné

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka