Koleso sa krúti vďaka OZ KoLesom

Blog
1 /

Na začiatku bola moja snaha sprístupniť turistické chodníky v Laskomerskej doline v Banskej Bystrici turistom. Mestské lesy ich upravili, členovia KST označili.

Vyšla aj mapa, ktorá bola k dispozícii v Informačnom centre. Len turisti neraz chýbali. Treba si to priznať. O pešiu turistiku nebol veľký záujem. Ľudia ostávali zväčša na dolných lúkach a varili guláše. Prípadne dali prednosť „ Európe“.

Krásne chodníky si všimol Pavol Krnáč, predseda OZ KoLesom. A aj ich prešiel na bicykli. Zrodil sa nápad. Na single traily. Nápad sa dostal do participatívneho rozpočtu a zaujal. Občania dali projektu dôveru. Nasledovali brigády a úspešný pohyb vpred. Zrazu je v doline cca 12 kilometrov cyklotrás. Stredne náročných, ale aj veľmi náročných. V zložitom horskom teréne. Pribudli aj nové prepojenia.

A tak niektoré úseky budú aj turistické, aj cykloturistické. A zväčša sú už teraz aj s patričným značením. Sú to štyri trasy, ktoré už vlani odhadom prilákali zhruba 1.500 cyklistov. A čuduj sa svete. Prišla propagácia od úst k ústam a pribudli aj turisti či bežci. Na jar pokračujú brigády. Trasy sa opravujú, niekde sa dokonca vytvárajú terénne nerovnosti, aby boli zaujímavejšie. Lebo traily sú postavené práve na tom, aby to bolo náročné a členité.

Prišla aj finančná podpora zo strany mesta. Na čo? Na pumple track, čo je akási tréningová dráha. Pri tom bude aj parkovisko a postupne ďalšie služby. Osobitne sa dorobia parkoviská pre blízkych záhradkárov. Tak, aby nemali dôvod si sťažovať. Všetko bude na niekdajšom ihrisku pri Podlaviciach, v Laskomerskej doline. Ale tak, aby boli všetci spokojní. S urbárom sa dohodli a priateľské, nekonfliktné vzťahy chcú mať aj so záhradkármi. Lebo ľudia majú spolu vychádzať.

Mesto pomáha aj pri riešení administratívnych problémov. Aby nebolo treba chodiť od dverí k dverám. Našli sa i ďalší sponzori. Poskytnú napríklad materiál na stavbu terénnych nerovností na ihrisku. Materiál sa už začína voziť. Práca by mala byť dokončená v lete a združenie zaručuje, že všetko dá do poriadku.

Mesto zisťovalo aj záujem hotelov, či penziónov, ktoré chcú a vedia poskytnúť služby cyklistom. A OZ KoLesom poskytne odbornú pomoc . Zatiaľ sa prihlásili tri penzióny. A treba to? Už teraz je záujem z Čiech, Maďarska, Poľska, ale aj ďalších krajín. A samozrejme zo Slovenska. V Banskej Bystrici tak vyrastá zaujímavý areál, ktorý prehovorí do cestovného ruchu. Kto vidí ďalej, vie si predstaviť ten rozvoj.

Každé občianske združenie samozrejme potrebuje aj pomoc rúk. Ak máte záujem, o brigádach sa dozviete na www.facebook.com/KoLesom.oz/. Celkové informácie možno získať na www.bbtrails.sk. Je to sympatická a čo je dôležité, životaschopná aktivita.

A ešte čosi, s pánom Krnáčom sme si fajn podebatovali. Vecne, jasne a konkrétne.

Autor: Ľubomír Motyčka , Foto: OZ KoLesom

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka