Jožo Ivan: Pohľad na výkony plaveckej štafety na Banskobystrickej plaveckej 24 – hodinovke

Blog
4 /

K napísaniu týchto riadkov ma doviedli úsmevné narážky a uštipačné poznámky mojich priateľov a známych na tému účasti a snahy slovenských plaveckých reprezentantov o prekonanie rekordu v počte odplávaných kilometrov v rámci štafety na poslednej Banskobystrickej  plaveckej 24 – hodinovke.

Analýza  doterajších výkonov štafiet na podujatí

Pýtali sa ma ako je možné, že profesionálni plaveckí reprezentanti Slovenska, držitelia slovenských plaveckých rekordov, účastníci majstrovstiev sveta a Európy, držitelia medailí i z majstrovstiev Slovenska 2017, nedokázali tento rekord prekonať. Plávali na úrovni 14 – ročných žiakov, ktorí v roku 1995 odplávali približne rovnaký počet kilometrov ako teraz táto štafeta..

 Rozhodol som sa preto na tento jav pozrieť trochu bližšie. Dopredu upozorňujem, že cieľom tohto článku nie je spochybniť ani dosiahnuté časy a ani počty kilometrov odplávaných v predchádzajúcich ročníkoch..Jeho cieľom je poukázať na rozdiely ktoré pri plávaní štafiet vznikli a ukázať predovšetkým na to, ako plávali jednotlivé úseky členovia  štafety v roku 2017.

 Pri tejto analýze a porovnávaní  vychádzam  z faktov opísaných v článku Milana Záborského, uverejnenom i na Bystricovinách 27. decembra 2016 pod názvom “História plaveckej 24 – hodinovky pred miléniom z pohľadu Milana Záborského” a dosiahnutých výsledkov členov štafety na tohtoročnej Banskobystrickej plaveckej 24 – hodinovke. V článku sú okrem iných uvádzané i roky, dosiahnuté počty kilometrov v nich, priemerný vek plavcov a najlepšie časy na 1 kilometer. Pre lepší prehľad ich uvediem v tabuľke

Rok        Počet odplávaných km   Priemerný vek plavcov   Najlepší čas na 1 km

1994       105 km 510 m                  16  rokov                             neuvedený

1995       104 km 135 m                  14 rokov a 5 mesiacov      12:10,10 min.  Dušan Argaláš

1996       107 km 320 m                   neuvedené                        12:10,97 min. Dušan Argaláš

1997       108 km 370 m                   neuvedené                        12:20,00 min. Petra Pernišová

1998       104 km 640 m                   neuvedené                        12:31,80 min. Petra Pernišová

1999       110 km 240 m                  15 rokov a 6 mesiacov      11:18,72 min. Ľuboš Križko

 Po tomto roku až do decembra 2017 sa plavecká štafeta na čas na tomto podujatí  neplávala

 2017        105 kilometrov                 23 rokov a 1 mesiac       11:08,82 min. Richard Nagy   

Decembrová štafeta 2017

Kto  boli členovia štafety ktorá sa pokúšala v decembri 2017 o prekonanie rekordu? Boli to nasledovní plavci:

Richard Nagy, najlepší slovenský plavec, ôsmy z tohtoročných majstrovstiev sveta, držiteľ piatich slovenských rekordov,

Tomáš Klobučník,12. z tohtoročných majstrovstiev Európy, držiteľ dvoch slovenských rekordov,

Tomáš Púchly, najrýchlejší slovenský plavec, držiteľ dvoch slovenských rekordov,

Ľuboš Križko, držiteľ dvoch slovenských rekordov.

 Všetko sú to rekordy platné aj v súčasnosti. Ďalšími boli držitelia medailí a účastníci  minuloročných majstrovstiev Slovenska v plávaní v kategórii dospelých – Filip Vajda, Karolína Dubčáková, v kategórii žiakov Andrej Siklenka  a Peter Perašin doplnení najmladším plavcom banskobystrickej Dukly Michalom Halinárom a triatlonistami Jozefom Tomašovičom i Karolom Džalajom.

Porovnanie výkonov

 Pre porovnanie odplávaných kilometrov štafety, ktorá plávala v roku 2017, som si nevybral najlepší výkon v počte odplávaných kilometrov z roku 1999, ktorý bol 110 kilometrov a 240 metrov, ale práve najhorší výkon, ktorý v roku 1995 predstavoval 104 kilometrov a 135 metrov.

 Vybral som si ho preto, lebo ponúkal najviac porovnateľných údajov a možností. Upozorňujem, že pri tomto i pri ďalších ročníkoch  ide o porovnávanie neporovnateľného, lebo ako uvádza pán Záborský plavci sa striedali po kilometrových úsekoch, tí mladší po 250 metroch.

 Nie je jasné, koľko plavcov nastúpilo na štafetu, koľkí plávali  kilometrovú vzdialenosť a koľkí 250 m úseky. V tom období sa nejednalo o štandardnú štafetu s presne stanoveným počtom pretekárov, ktorí by sa mali striedať presne po odplávaní  kilometrových úsekov.

 Išlo len o pokorenie čo najväčšieho počtu kilometrov bez obmedzenia účasti  plavcov. Čím väčší počet plavcov, ktorí nastúpili plávať či už kilometrové alebo len 250 m úseky, tým väčšie zvýhodnenie pre členov tejto štafety (menší počet odplávaných úsekov a dlhšia doba na regeneráciu medzi ich  odplávaním).

Najrýchlejší plavci

Najobjektívnejším ukazovateľom pri plávaní štafiet by bol presne stanovený počet plavcov, ktorí by súbežne v dráhach plávali rovnaké úseky. Najlepší čas na kilometer v roku 1995 dosiahol Dušan Argaláš a mal hodnotu 12:10,10 min.

 Štafetu  v decembri 2017 plávali 11 plavci a striedali sa po odplávaní kilometrových úsekov. Najrýchlejšie preplával kilometrovú vzdialenosť Richard Nagy za 11:08,82 min., čo je v doterajšej histórii plaveckej štafety najlepší čas,  ktorý  bol lepší o minútu a dve sekundy ako dosiahnutý čas v roku 1995 a o  takmer 10 sekúnd lepší ako predošlý rekordný čas Ľuboša Križka.

 Celkom 15 x  prekonali  plavci v decembri 2017 čas Dušana Argaláša z roku 1995. Pri každom skoku do vody to boli slovenskí reprezentanti Richard Nagy a Tomáš Klobučník. Pre porovnanie uvediem  i dva najlepšie výkony dievčat, ktoré v roku 1995 tvorili v plaveckej štafete početnú skupinu. V roku 1995 zaplávala kilometrovú vzdialenosť medzi dievčatami najlepšie Petra Pernišová a jej dosiahnutý čas mal hodnotu 12:43,51 min. V decembri 2017 to bola Karolína Dubčáková   časom 12:21,67 min., ktorý bol o 22 sekúnd lepší.

 Najmladší plavec štafety 13 – ročný Michal Halinár zaplával kilometrový úsek za 15:38,53 Najstarší 38 – ročný súčasný tréner plavcov Dukly Ľuboš Križko na preplávanie kilometrového úseku potreboval rovných 13 minút Výkony ďalších členov štafety boli nasledovné: Tomáš Klobučník 11:44,25 min., Filip Vajda 13:21,41 min., Tomáš Púchly 14:01,24 min., štrnásťroční žiaci Andrej Siklenka 13:19,31 min., Peter Perašin 13:21,10 min. a triatlonisti Jozef Tomašovič 13:45,2 min., Karol Džalaj 13:32,30 min.

Pre objektívnosť uvediem, že každý z účastníkov decembrovej štafety odplával v priemere 9 a pol kilometra a pri jeho mene som neuviedol ich priemerný, ale najlepší  dosiahnutý čas na kilometer.

 Po uvedení spomínaných výkonov a ich porovnávaní si každý sám môže urobiť obraz o tom, aká veľká bola  kvalita a aké výborné výkony dosiahli mladí banskobystrickí plavci, ktorí  s vekovým priemerom 14 a pol roka  pri dosiahnutí 104 kilometrov a 135 metrov museli plávať v roku 1995 všetky, nielen kilometrové, ale i 250 m úseky na úrovni súčasných najlepších výkonov (slovenské plavecké rekordy na tratiach 250 m a 1000 m slovenská plavecká federácia nevedie)  slovenských plavcov v žiackej kategórii´.                                                                                     

Autor: Jožo Ivan, Foto: ilustračné

Jozef Ivan

Jozef Ivan