Daniel Karas: Fončorda je nová mestská časť aj samostatný volebný obvod

Blog
24 /

Ktosi sa ma nedávno spýtal, čo také som ako poslanec dosiahol v tomto roku pre svojich voličov. Hoci sa starám o rozvoj Fončordy každodenne, odpovedal som bez rozmýšľania – aj vďaka môjmu úsiliu sa naplnila vôľa občanov Fončordy a stali sme sa nielen novou mestskou časťou, ale aj samostatným volebným obvodom so 7 poslancami.

Dnes sídlisko, kedysi nezastavaný priestor medzi Huštákom a Radvaňou, dostalo svoj názov od maďarského slova foncsorda (foncsor = amalgám) podľa domu – huty na spracovanie rúd drahých kovov pomocou ortute odvodený ktoré označovalo amalgačnú hutu zo 16. storočia. V nej sa vyrábali drahé kovy zlučovaním s ortuťou, čím vznikal amalgám. Táto huta sa nachádzala približne v priestoroch dnešného Okresného úradu.

 Občania z Fončordy síce úplne prirodzene používali tento historický názov, ale po právnej stránke sme patrili pod Radvaň. Bolo naozaj zvláštne, že druhé najväčšie bystrické sídlisko s bohatou históriou a tradíciou, kde žije  18.300 obyvateľov, doteraz oficiálne nebolo samostatnou mestskou časťou Banskej Bystrice. Svojím spôsobom Fončorda akoby neexistovala. Keďže som sa narodil na Fončorde a som na to hrdý, tak som chcel dať veci na pravú mieru.

 Preto sme s miestnou občianskou radou v roku 2015 iniciovali petíciu a zozbierali 2500 podpisov, aby sa mohol začať proces priznania statusu mestskej časti Fončorda a samostatného volebného obvodu. Stal som sa predsedom Dočasnej komisie  pre zmenu územného členenia mesta Banská Bystrica. Po takmer dvojročnej práci, posúdení a spracovaní rôznych právnych predpisov, urbanistických návrhov, vyčlenení presných hraníc a ulíc pre Fončordu ministerstvo vnútra právoplatne určilo túto novú mestskú časť.

 Mesto  má dnes 19 mestských častí a Fončorda pozostáva z ulíc: Bagarova, Bočná, Družby, Gorkého, Havranské, Internátna, Jarná, Jazmínová, Jesenná, Jilemnického, Kpt. Nálepku, Krátka, Kvetinová, Kyjevské námestie, Letná, Mládežnícka, Moskovská, Na Motyčinách, Nešporova, Nová, Nové Kalište, Okružná, Oremburská, Pod Suchým vrchom, Sadová, Slnečná, Spojová, Stredná, Šalgotarjánska, Švermova, Trieda Hradca Králové, Tichá, Tulská, Wolkerova, Zelená a Zimná.

 Neskôr sme v zastupiteľstve schválili Fončordu aj ako samostatný volebný obvod. .Vďaka za to  patrí aj primátorovi Jánovi Noskovi a všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí podporili naše návrhy..

 Odteraz my všetci, čo žijeme na Fončorde, si môžeme povedať, že sme Fončorďania a nikto nám to už nezoberie.  Pre obyvateľov Fončordy má ziskanie statusu mestskej časti a samostatného volebného obvodu  veľký význam do budúcnosti.

Takto nemusíme „bojovať“ o mestské financie na investície v radvanskom megaobvode ako doteraz, môžeme žiadať od mesta pre Fončordu každý rok viac peňazí z rozpočtu na chodníky, cesty, parkoviská, ihriská, školy, škôlky a ďalšie veci, ktoré sú potrebné pre kvalitný život ľudí všetkých generácií na tomto sídlisku.

 Sedem poslancov za Fončordu bude v novom mestskom zastupiteľstve predstavovať istú silu, ktorá môže reálne ovplyvňovať dianie v celom meste a efektívne presadzovať oprávnené záujmy obyvateľov Fončordy v rámci 7 volebných obvodov Banskej Bystrice.

 Myslím, že územné členenie mesta je dnes konečne logické a prirodzené, čo platí aj pre samostatný volebný obvod Fončorda. Pre  ľudí, ktorí tu žijú dlhé roky, je to dôležité. Netreba však zaspať na vavrínoch a namýšľať si, že vznikom novej mestskej časti v nej razom zmiznú aj všetky problémy, ktoré tu spoločne denne riešime s občianskou radou a našimi aktívnymi občanmi v spolupráci s mestským úradom.  

 Musíme však pracovať ešte intenzívnejšie, pretože pečené holuby z neba nepadajú ani na Fončorde. Preto je dôležité mať zodpovedných a pracovitých zástupcov občanov v mestskom zastupiteľstve. Napokon o tom budú komunálne voľby 10. novembra 2018.

Autor: Daniel Karas, Foto: ilustračné

Daniel Karas

Daniel Karas