Všetkým ľuďom dobrej vôle želáme krásne a pokojné Vianoce

Blahoželanie
0 /

Vesele Vianoce

Prichádza tá čarovná chvíľa, keď pomaly končí zhon a nastáva neopakovateľný čas Vianoc. Bodaj by nám táto príjemná sviatočná pohoda vydržala čo najdlhšie aj počas všedných dní, ktoré prídu po Vianociach a Novom roku.

Žijeme v meste, v ktorom sa za posledné tri roky pohli ľady a Banská Bystrica sa čoraz viac rozvíja. Máme novú autobusovú stanicu, pokračuje rekonštrukcia kaštieľa Radvanských, po školách sa obnovujú materské školy, očakávame príchod ďalších investorov, ktorí prinesú našim občanom nové pracovné príležitosti, nezamestnanosť na Slovensku i v našom meste klesá na historické minimá.

Pozitívne ekonomické trendy a dobré hospodárenie mesta, vrátane získavania eurofondov a grantov, toto všetko sa premietne v ďalších investíciách mesta do komunikácií  a komunálnych služieb občanom. Banská Bystrica síce odovzdala štafetu Európskeho mesta športu Nitre, ale  športom budeme žiť aj v roku 2018, ktorý je navyše pre komunálnych politikov aj rokom volebným.

Očakávania a plány sú veľké, ale skúsme sa počas Vianoc na chvíľu zastaviť. Každodenný stres nechajme za dverami a v duchu pokojne rozjímajme nad svojím životom spolu s blízkymi. Takéto chvíle sú vzácne, vytvárajú priestor pre vzájomné ľudské porozumenie.

Na Vianoce sme tak trochu na mäkko, naše srdcia sa roztápajú ako sneh pod slnečnými lúčmi, pokojne sa otvorme láske. Toto je ten správny čas zanechať zbytočné spory a sváry, aby si ľudia boli navzájom bližší.

Nemali by sme zabúdať, že okolo nás žijú aj takí spoluobčania, ktorým nie je dopriate zdieľať teplo domova, radosť a šťastie. Vianoce sú časom pre obdarovanie druhých. Najmä deti majú z týchto sviatkov najväčšiu radosť.

Ktosi múdry raz povedal, že vianočné sviatky by nemali byť len o slovíčku „mať”, ale najmä o slovíčku „byť”. Byť človekom mysliacim a cítiacim. Sviatky radosti a pokoja nie sú len o bohatom vianočnom stole a množstve darčekov pod stromčekom, ale majú aj hlboký duchovný rozmer.

Počas týchto sviatkov hojnosti si doprajeme viac dobrôt na vianočnom stole, ako inokedy. Netreba to preháňať, všetko s mierou.  

Vianoce sú o láske, viere, súcite, spolupatričnosti, vzájomnom pochopení, úcte a znovuzrodení. Redakcia Bystricovín želá všetkým malým i veľkým Bystričanom a Bystričankám krásne a pokojné Vianoce 2017.

Autor: Redakcia, Foto: Mirka Chabdaová a ilustračné